Forum mladih SDP Visoko: Unaprijeđenje zdravstvene zaštite

Forum mladih SDP OO Visoko želi informirati javnost o inicijativi federalnog poslanika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Jasmine Zubić, kojom se predlaže brisanje stava 4. u članu 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02 i 70/08).

Pomenutim stavom se propisuje da osiguranik gubi pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osigurnje.

Obrazloženje ove inicijative temelji se na Zakonu od doprinosima, kojim je propisano da je pravo osiguranika uslovljeno obavezom poslodavca, čime se direktno krše ljudska prava jer se osiguranik kažnjava plaćanjem zdravstvenih troškova zbog neizmirivanja obaveza od strane poslodavca. Nadalje, iako je poslodavac dužan naknadno izmiriti obaveze sa kamatama, osiguraniku je i dalje osporeno retroaktivno pravo na zdravstvenu zaštitu.

Jasno je da veliki broj radnika već duži niz godina trpi veliku štetu zbog neadekvatne formulacije stava 4. člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju, jer u praksi nalaže osiguraniku da, ne vlastitom krivicom, dva puta plaća zdravstvene usluge, prvi put bruto iz plate, a drugi put neto ( u slučaju da su krivnjom poslodavca lišeni zdravstvene zaštite).

Važno je napomenuti da je Predstavnički dom Parlementa FBiH prihvatio ovu inicijativu, te je dostavio Vladi FBiH na realizaciju.

Takođe želimo pažnju javnosti skrenuti na četiri nacrta zakona za koje trenutno traje javna rasprava.

U pitanju su nacrti zakona sa sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 21.12. 2011. godine, a to su :

-Nacrt zakona o elektronskom dokumentu

-Nacrt zakona o igrama na sreću

-Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi.

Zatim, sa sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBIH održanoj 28.12.2011. godine :

-Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu.

Podsjećamo da posljednji nacrt dokazuje konzistentnost SDP-a da riješi probleme studenata koji studiraju po Bolonjskom režimu jer pored toga što se nadovezuje na napore zastupnika SDP u uvrštavanje diplomaca u nomenklaturu zanimanja, garantuje istim i zapošljavanje u državnim institucijama i službama.

Forum mladih OO SDP BiH Visoko

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com