Munib Alibegović: Ovogodišnji budžet pokazuje zrelost lokalne zajednice

Opštinski načelnik Visokog Munib Alibegović dao je intervju za “Našu riječ” iz Zenice, u kojem se osvrnuo na proteklu godinu, na ono što je urađeno i na ono što će biti aktuelno u 2012. godini.

NR: Kako ocjenjujete 2011. godinu na području opštine Visoko?

MA: “Mi smo u 2011. godini, kao i većina lokalnih zajednica uspjeli održati funckionisanje lokalne zajednice, a to podrazumijeva usluge javnog sektora, javnih ustanova, ali i nevladinih organizacija, sportskih i kulturnih društava. Mislim da smo i plan koji smo predvidjeli budžetom za 2011. godinu uspjeli ostvariti, kada je u pitanju zapošljavanje pripravnika, ali i određeni programi i inicijative koje su išle kroz Opštinsko vijeće Visoko. Ono što je bio problem je da u prošloj godini nismo uspjeli završiti prodaju bivšeg obdaništa, gdje smo trebali ostvariti prihod od jednog miliona KM. Nastojali smo da se to ne odrazi na sve ostalo i mislim da smo uspjeli u tome. Ono što je bitno je da smo sve programe koje smo imali za 2011. godinu sa opštinskog nivoa uspjeli završiti i završiti sve procedure. Tako da je izvršenje budžeta za prošlu godinu negdje oko 90 posto ili oko 9 miliona KM zadovoljavajuće sa aspekta realizacije prihoda ostvarenih za 2011. godinu i rasporeda rashoda u najbitnije stvari. Također, moram istaći da mi je veliko zadovoljstvo što smo uspjeli zadržati sve manifestacije po kojima je Visoko prepoznatljivo u proteklim godinama, kao što su Visočko ljeto, Dani Zaima Muzaferije, Jesen u Visokom, akcija MRAV te manifestacija “Nikad jača zima” Damara omladine. Nadam se da će i budući načelnik i OV nastaviti sa realizacijom ovih manifestacija, jer bi zaista šteta bila da one zamru.”

NR. Koji su to bitni projekti realizovani u prošloj godini, kada je opština Visoko u pitanju?

MA: “Ono što karakterizira 2011. godinu sa aspekta kapitalnih ulaganja na području opštine Visoko je da smo mi većinu zaostalih projekata realizovali u cjelosti, sem dva koja se odnose na nezavršavanje, ali je uveden izvođač. U oblasti vodosnabdijevanja smo također završili sve zaostale radove iz 2010. godine, međutim, imali smo određenih problema u realizaciji sredstava iz oblasti vodosnabdijevanja, jer nismo mogli realizovati kapitalna sredstva sa nivoa kantona prije nego što uvedemo izvođače u radove. Imali smo i određenih problema u Goduši, a imamo i skoro rješenje za vodovod u B. Mahali. Ono što nam je također bio problem je što Vlada ZDK za 2011. godinu nije predvidjela kapitalna ulaganja za lokalne puteve i naša aplikacija koja je otišla početkom 2011. godine u iznosu od milion KM je ostala nerealizovana. Uspjeli smo realizovati određene projekte kada je u pitanju putna infrastruktura, preko GSM-a, a sa druge strane kad su pitanju sredstva iz zaštite okoliš za vodosnabdijevanje, i tu smo imali određenu realizaciju. U prošloj godini smo završili polaganje svih kablova sa elektrodistribucijom te u većini slučajeva sanirali ulice i putne pravce. Završili smo i sa BH Telecomom pružanje optičkih kablova u centru grada, a ono što nas raduje je realizacija sredstava iz GSM-a, odnosno izgradnja gradskog trotoara i šetnice u centru grada. Ono što spada u najzačajnije projekte u prošloj godini je završetak zaobilaznice u Hanovima, koji treba da pomogne u teretnom saobraćaju na tom području.”

NR: Iako je bilo dosta peripretija pred samo usvajanje, ipak je nedavno usvojen budžet za 2012. godinu. Da li ste zadovoljni njegovom visinom i koliko će on moći biti realizovan?

MA: “Ovogodišnji budžet je otvoren prema svim političkim strankama, građanima i mjesnim zajednicama i mislim da je kao nikada do sada on transparentiji i da nikad nismo imali kvalitetnije javne rasprave prije njegovog usvajanja. I primjedbe i zahtjevi za budžet su ove godine bili zaista realni i opravdani. Kako god mi nismo ovaj budžet “napuhali” i predvidjeli višim nego što su naše stvarne mogućnosti, tako smo naišli i na razumijevanje svih onih koji zavise od budžeta. Tako sam ja na završnoj javnoj raspravi rekao da to pokazuje jednu zrelost lokalne zajednice. Budžet je, bez obzira na neke političke konotacije u sebi, ipak jedan od najkvalitetnijih koji je do sada predložen Vijeću i mislim da je to ono što je karakteristika budžeta za 2012. godinu. Njegov iznos je oko 10 miliona KM i nema drastične razlike u odnosu na prethodne budžete.”

I DALJE AKCENAT NA VODOSNABDIJEVANJU

NR: Na čemu će biti akcenat u 2012. godini, kada su određeni projekti u pitanju?

MA: “Ono što će biti teško za 2012. godinu su mala sredstva za kapitalna ulaganja i u oblasti sporta, školstva i zdravstva. Mi ćemo na svom programu za 2012. godinu u oblasti cestovne infrastruktore morati dosta intervenisati u smislu šta raditi sa aplikacijama koje su otišle ka kantonu, a neće biti realizovane. S obzirom da su zaključci OV-a bili da se gro sredstava utroši na projekte vodosnabdijevanja, mi namjeravamo da oko 980 000 KM imamo direktnih sredstava za oblast vodosnabdijevanja i oko 500 000 KM za cestovnu infrastrukturu, što je jeste nastavak onoga što smo zacrtali. No ono što ćemo potencirati jeste završetak onoga što nije urađeno u 2011. godini u svim oblastima i svakako ono što smo predvidjeli budžetom za ovu godinu, kao što je npr. izgradnja vodovoda u Gračanici, zatim projektovanje kanalizacionog sistema na području opštine, a već vršimo ozbiljne pripreme za rasterećenje saobraćaja iz pravca Kiseljaka prema petlji. I dalje idemo u podršku izgradnji onoga što neće biti predviđeno budžetom Ze-do kantona, a to su novci za izgradnju škole i ambulante, a pokušaćemo ostvariti i što bolje uslove za naše privrednike u Privredno-poslovnoj zoni u Ozrakovićima. Ponavljam, akcenat ćemo i dalje stavljati na vodosnabdijevanju opštine Visoko, što će biti naš prioritetni zadatak, posebno kada se zna da je prošla godina bila jedna od najsušnijih godina u istoriji. Naravno, mi ćemo nastaviti i sa ažuriranjem naše strategije razvoja koju smo usvojili 2006. godine i te aktivnosti su već uveliko u toku.”

NR:. Vaša poruka građanima opštine Visoko?

MA: “Moja generalna poruka je da ćemo u 2012. godini pokušati završiti sve ono što smo i obećali, odnosno predvidjeli u budžetu za ovu godinu. Ne možemo pobjeći činjenici da je ova godina i izborna i ono što bih zamolio sve je da budemo oprezni u smislu da dobro razmotrimo od koga dolazi koja inicijativa, a sa druge strane ovo bi mogla biti godina restrikcija, u kojoj imamo stabilizaciju budžeta na višim nivoima, odnosno izvršavanja obaveza koje su stigle u međuvremenu. Također, zahvalio bih se direktoru, upravi i novinarima Naše riječi koja je tokom 2011. godine zaista objektivno izvještavala o svim događajima sa područja Visokog i na taj način nas predstavila u pravom svijetu te se nadam da će ta saradnja biti nastavljena i u narednom periodu.”

(VisokoIN/Naša Riječ/Neven Krajišnik)

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com