OO SDA Visoko: Mirza Omanović nosilac liste, Adnan Delić ili Amra Babić kandidati za načelnika!?

U nedjelju 17.06.2012.g sa početkom u 20h u Velikoj sali Općine Visoko održana je sjednica Općinskog odbora OO SDA Visoko. Sjednici su prisustvovali predsjednici Mjesnih odbora i članovi Općinskog izvršnog odbora OO SDA Visoko.

Prema usvojenom dnevnom redu jednoglasno su donesene odluke o imenovanju sekretara OIO, imenovanju Finansijske komisije i pet Savjeta kao savjetodavnih tijela za proučavanje i razmatranje općih i posebnih pitanja, te davanje mišljenja i preporuka organima Stranke i to:

1. Savjet za ekonomska pitanja
2. Savjet za društvena pitanja
3. Savjet za politička pitanja
4. Savjet za infrastrukturu i prostorno planiranje
5. Savjet za pitanja kulturno-historijskog naslijeđa općine Visoko.
Također, na sjednici je jednoglasno usvojena preliminarna lista za Općinsko vijeće, kao i dva prijedloga kandidata za načelnika općine Visoko.

Preliminarnu listu čine slijedeći kandidati:
KANDIDATI ZA OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Mirza Omanović
2. Amila Koso
3. Dževad Fejzić
4. Almir Hadžialić
5. Zijada Smailagić
6. Nedžad Hadžimehanović
7. Dženan Handžić
8. Mirela Mateša – Bukva
9. Nermin Kadrić – Buco
10. Zlatan Handžić
11. Dinka Omanović
12. Mirza Ganić
13. Džemil Halilović
14. Nidžara Halilbegović
15. Edin Hakanović
16. Faruk Ihtijarević
17. Ilhana Fejzić
18. Elvis Baberović
19. Mahir Babić
20. Nedžmina Alihodžić
21. Adem Hindija
22. Mahir Karavdić
23. Dževada Puščul
24. Rasim Rizvanović
25. Sulejmen Zukan
26. Azra Husić
27. Tajib Mihaljević
28. Amna Neimarlija

KANDIDATI ZA NAČELNIKA OPĆINE VISOKO:
1.Amra Babić
2. Adnan Delić

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com