OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Sve službe rade 24 sata!

[mudslide:picasa,0,visokoin,5705331309473188465]

Na sastanku Općinskog štaba civilne zaštite održanom 4.2.2012. godine u 11.30 sati povodom velikih snježnih padavina-vremenskih nepogoda koje su zadesile Državu Bosnu i Hercegovinu, razmatrana je trenutna situacija na području općine Visoko.

Na sastanku su bili prisutni predsjednik i članovi Općinskog štaba civilne zaštite, općinski načelnik s pomoćnicima, predstavnici javnih komunalnih preduzeća koja su zadužena za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta, predstavnika policijske uprave Visoko i predstavnici medija.

U okviru prve tačke dnevnog reda predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite i općinski načelnik izvijestili su o trenutnom stanju na području općine Visoko, a nakon toga su svoje izvještaje podnijeli i predstavnici JKP „Visočica“ Visoko i JKP „Gradska groblja“ Visoko o trenutnom stanju gradskih i vangradskih saobraćajnica, o mjerama i aktivnostima i raspoloživoj mehanizaciji koja je angažirana kao i o eventualnoj potrebi za dodatnim angažmanom mehanizacije kako bi što je prije moguće stanje cesta i ulica bilo na zadovoljavajućem nivou.

Također, predstavnici javnih komunalnih preduzeća su istakli da su svi prioritetni pravci prohodni i da se neprekidno radi na njihovom daljem raščišćavanju.

Izvještaj je podnio i predstavnik Policijske stanice Visoko koji je upoznao prisutne o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na području općine Visoko koja je uredna, te da nije bilo težih saobraćajnih nesreća sa većom materijalnom štetom.

Zaključeno je da se odmah poslije ovog sastanka održi poseban sastanak Kolegija općinskog načelnika sa javnim komunalnim preduzećima i nadzornim organima kako bi se utvrdile dalje mjere u cilju noramlizacije stanja na cestama.

Dogovoreno je da Kolegij općinskog načelnika i Općinski štab civilne zaštite budu u stalnom zasjedanju te da sve ekipe zimske službe rade 24 sata neprekidno.

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje održavanja manifestacija gdje je zaključeno da se sugeriše organizatorima da se sve manifestacije odgađaju do daljnjeg.

Ostvareni su kontakti sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i kulturu Ze-do kantona u cilju dobivanja stava o eventualnoj obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama na području općine Visoko o čemu će javnost biti obavještena u toku sutrašnjeg dana.

Naloženo je Službi civilne zaštite da putem povjerenika civilne zaštite u mjesnim zajednicama i predsjednika savjeta mjesnih zajednica u nedjelju 5.2.2012. godine u 10,00 sati organiziraju masovno čišćenje i uklanjanje snijega sa javnih površina odnosno prilaza objektima od posebnog značaja.

Molimo radno sposobne stanovnike općine Visoko, da se odazovu akciji čišćenja koja je planirana u nedjelju, te da uklone vozila sa saobraćajnica kako bi se moglo istim prići sa mehanizacijom te da ne bacaju snijeg na saobraćajnice.

Posebno upozoravamo stanovnike da imajući u vidu da su rijeke na području općine Visoko zaleđene, ne pokušavaju preko istih prelaziti zbog vlastite sigurnosti.

Molimo sve stanovnike općine Visoko da bez velike potrebe ne izlaze iz svojih domova, te da se angažuju na raščišćavanju prilaza svojim domovima i poslovnim objektima u skladu sa datim uputama.

(VisokoIN)

Vezani članci

Pogledajte kako će izgledati novi luksuzni stambeni objekat u Visokom

Visokoin.com

Mirza Ganić: Visoko je predivni grad s velikim potencijalom!

Visokoin.com

Gradonačelnik Mirza Ganić obišao kritične tačke tokom obilnih padavina u Visokom

Visokoin.com

Visoko: Stanovnici Hadžijine vode traže hitno rješenje!

Visokoin.com

Čovjek svijet! – Branislav Mara Mirković

Visokoin.com

Franjevačka gimnazija u Visokom – gradilište ujedinjene Bosne i Hercegovine

Visokoin.com