Poznata imena svih kandidata

Centralna izborna komisija BiH je u postupku provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata za učešće na Lokalnim izborima zakazanim za 07.10.2012. godine ovjerila ukupno 2.251 kandidatsku listu. Ukupno je ovjereno 30 352 kandidata, od toga 29 801 kandidat za vijećnike/odbornike i 551 kandidat za načelnika/gradonačelnika.

Na ukupno 66 kandidatskih listi odbijena je ovjera 113 kandidata. Uglavnom je razlog odbijanja neuskladjenost kandidatske liste sa zakonskom odredbom o zastupljenosti spolova.

Na kandidatskim listama nalazi se:

Žena 10759- 35,5 %,
Muškaraca 19593-64,5 %
Kandidati do 30 godina 9118- 30,1%
Kandidati preko 30 godina 21234- 69,9 %

SPISAK VISOČKIH POLITIČKIH SUBJEKATA KOJI SE OVJERAVAJU ZA UČEŠĆE NA NAREDNIM LOKALNIM IZBORIMA, ZA IZBORE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA

116 VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 DERVIŠEVIĆ HALIM
2 ALIBEGIĆ SAFETA
3 FATIĆ MIRNES
4 MERDIĆ HUSNIJA
5 MUHAMEDAGIĆ EMINA
6 REZAKOVIĆ MIRSAD
7 PINJAGIĆ FAHRUDIN
8 KRIJEŠTARAC SAMIRA
9 HADŽIOSMANOVIĆ ALMIR
10 HAŠIMOVIĆ AVDO
11 OSMANBEGOVIĆ ANIDA
12 ČULOV AMER
13 ZEKIRI HIMZO
14 ALIHODŽIĆ BERNA
15 TRAKO ADNAN
16 MUHAMEDAGIĆ HIMZO
17 MEHMEDOVIĆ EMINA
18 BABIĆ ISMET
19 BREŠČIĆ MEMSUD
20 HASANOVIĆ IRMELA
21 LEMEŠ MUAMER
22 KURSPAHIĆ ALMIN
23 LEPIĆ ILDA
24 KARAVDIĆ AHMED
25 MUŠINBEGOVIĆ ALMEDIN
26 KARALIJA DŽENANA
27 ŠABANOVIĆ ZIJAD
116 VISOKO

NAČELNIK/GRADONAČELNIK
(a) OVJERAVAJU SE
1 HEĆO VAHID
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 SMAJEVIĆ IZET
2 DŽONLAGIĆ MIRZETA
3 HODŽIĆ ASMIR
4 PURIŠEVIĆ SALIH
5 SIMIĆ SPOMENKA
6 BURIĆ EDIN
7 HASAGIĆ ENVER
8 AJDIN-DŽAFIĆ MEVLIDA
9 DEDIĆ ISMET
10 ODOBAŠIĆ DŽENAN
11 ČEHAJIĆ EFEDINA
12 SADIKOVIĆ MUAMER
13 AJDINOVIĆ TARIK
14 OČUZ LEJLA
15 ŠAHINOVIĆ SENAD 16 DŽAFIĆ MIRSAD
17 DRAGUNIĆ EDNA
18 FEJZIĆ ABDULAH
19 KADRIĆ OSMAN
20 BUZA ILHANA
21 TOPALOVIĆ HASAN
22 DŽAFIĆ ŠEMSUDIN
23 JAMAKOVIĆ DŽENETA
24 UZUNALIĆ ELDAR
25 DŽERIZOVIĆ AMAR
26 KRIVDIĆ EMINA
27 PINJO ENIS

116 VISOKO
NAČELNIK/GRADONAČELNIK
(a) OVJERAVAJU SE
1 BRKIĆ RAMIZ
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 HUSIĆ MUHAMED
2 FERZANOVIĆ BRANISLAVA
3 TOMIČIĆ DALIBOR
4 KLEPO MEHMED
5 TATAR NEJRA
6 SALČINOVIĆ FARUK
7 ŠĆEPANOVIĆ DEJAN
8 ČABARAVDIĆ ZUHRA
9 ŠAHINOVIĆ ADI
10 BURIĆ SEID
11 ŠABANOVIĆ MINHETA
12 BABIĆ ENIZ
13 OMANOVIĆ NAIM
14 KARALIĆ ALMA
15 ISMIĆ HUSEIN
16 ČENGIĆ MAHIR
17 BABEROVIĆ IRMA
18 VIŠĆA AVDIJA
19 ŠAHINOVIĆ ALIJA
20 OHRAN AMRA
21 SULJIĆ NERMIN
22 IMAMAGIĆ EMIR
23 JAMAKOVIĆ RABIJA
24 SPAHIĆ SABRIJA
25 BUČUK MIRALEM
26 ŠEHOVIĆ ELMA
27 SARAČ ELZA
116 VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 ĆESOVIĆ MUSTAFA
2 ZEČEVIĆ BERISA
3 OMANOVIĆ EDIN
4 MIMIĆ NEDŽAD
5 ČESOVIĆ INDIRA
6 HADŽIMEHMEDAGIĆ AMAR
7 HERCEGLIJA JASMINA
116 VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 SMAJLOVIĆ MIRHUNIS
116 VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 BEGIĆ ADNAN

116 VISOKO

NAČELNIK/GRADONAČELNIK
(a) OVJERAVAJU SE
1 BABIĆ AMRA
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 OMANOVIĆ MIRZA
2 KOSO AMILA
3 SUŠA NUSRET
4 HADŽIALIĆ ALMIR
5 SMAILAGIĆ ZIJADA
6 BEČAR DŽENAN
7 FEJZIĆ DŽEVAD
8 MATEŠA BUKVA MIRELA
9 HANDŽIĆ ZLATKO
10 OMANOVIĆ DINKA
11 GANIĆ MIRZA
12 HALILOVIĆ DŽEMIL
13 HALILBEGOVIĆ NIDŽARA
14 HAKANOVIĆ EDIN
15 IHTIJAREVIĆ FARUK
16 FEJZIĆ ILHANA
17 BABEROVIĆ ELVIS
18 BABIĆ MAHIR
19 ALIHODŽIĆ NEDŽMINA
20 HINDIJA ADEM
21 KARAVDIĆ MAHIR
22 BEGIĆ ISMETA
23 RIZVANOVIĆ RASIM
24 ZUKAN SULEJMEN
25 HUSIĆ AZRA
26 MIHALJEVIĆ TAJIB
27 NEIMARLIJA AMNA
116 VISOKO

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 MOSTIĆ SAKIB
2 JUNUZOVIĆ MELINA
3 RIZVAN SENAD
4 DEBELAC BELMIN
5 ALIBEGOVIĆ SELMA
6 SELIMOVIĆ SULEJMAN
7 HODŽIĆ DŽENAN
8 BUKVA NADŽA
9 PAŠIĆ SUAD
10 SESAR MIRO
11 OMANOVIĆ EDITA
12 KUBAT NIJAZ
13 ŠKRIPIĆ SEAD 14 BEŠLAGIĆ NAIDA
15 HABEŠ ELVIR
16 OHRAN EMIR
17 HALILOVIĆ BISERKA
18 IMAMOVIĆ ALIJA
19 HERCEGLIJA SENAD
20 ZERDO MEDINA
21 KADIĆ MUHAMED
22 PREMČESKI ATANAS
23 OMANOVIĆ MEMSURA
24 FEJZIĆ MUHAMED
25 KRPO ELVIS
26 RIZVAN ALISA
27 MIHALJEVIĆ EMIR
116 VISOKO

NAČELNIK/GRADONAČELNIK(b)

NE OVJERAVAJU SE

1 HODŽIĆ ASMIR Kandidat se pojavljuje na više kandidatskih listi
(***);;

116 VISOKO
NAČELNIK/GRADONAČELNIK
(a) OVJERAVAJU SE
1 DLAKIĆ JASMIN
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 SUDŽUKA NERMIN
2 HAJRIĆ EMINA
3 KOZINA MATO
4 JAMAKOVIĆ REUF
5 AVDAGIĆ AMERA
6 OMANOVIĆ MAHIR
7 OČUZ MUHAMED
8 DINAR-MOSTIĆ AMELA
9 FEJZIĆ ADMIR
10 BUKIĆ MIRZA
11 BABIĆ ALMA
12 HALILOVIĆ ABDULAH
13 JAMAKOVIĆ AHMET
14 JAHIĆ AMINA
15 HALILOVIĆ ŠEFIK
16 KALJUN EMIR
17 ZERDO AIDA
18 DERVIŠEVIĆ ISMET
19 ŠPIODIĆ ELVIR
20 AHMIĆ MINELA
21 BRKOVIĆ ŠEFIK
22 KRPO ADIS
23 MULIĆ SELMA
24 ŠUKRIJA FIKRET
25 PULIĆ ADMIR
26 ŠIŠIĆ BESIMA
27 ŠABANOVIĆ FARUK
116 VISOKO
NAČELNIK/GRADONAČELNIK

(a) OVJERAVAJU SE
1 MUŠINBEGOVIĆ KEMAL
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
(a) OVJERAVAJU SE
1 BEGIĆ NEVZETA
2 RAMIĆ VAHID
3 OMANOVIĆ JASMIN
4 DEDIĆ DŽENAN
5 LEMEŠ AZRA
6 SOKOLOVIĆ ZAHID
7 ĆOSOVIĆ FARUK
8 AŠČALIĆ EDINA
9 BITIĆ ALMIR
10 PEKIĆ DARIO
11 VALJEVAC ILMA
12 HASIĆ EDIN
13 GANIĆ RUSMIR
14 MUZAFERIJA SANDRA
15 AKŠAMOVIĆ ELMIR
16 KUČUKOVIĆ ALEN
17 NOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA
18 ALIBEGIĆ DŽENAN
19 BRKIĆ ALMIR
20 BEŠLIĆ NEDŽMINA
21 DURAKOVIĆ DŽEVAD
22 KUBAT ADNAN
23 SILAJDŽIJA DIJANA
24 AHMETOVIĆ HAMZA
25 DIZDAR EMIR
26 BULJINA MINELA
27 ZAHIROVIĆ MUNEVER

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com