Unutar Bosanske piramide Sunca nalaze se spiralno građeni prolazi i prostorije!

Nema uzbudljivijeg projekta u arheologiji, a možda i u čitavoj nauci, od istraživanja bosanskih piramida u Visokom. Period 2005.-2008. smo iskoristili za dokazivanje da je u srcu Bosne izgrađen prvi europski i najveći svjetski piramidalni kompleks. To smo potkrijepili pravilnom geometrijom piramida, orijentacijom stranica piramida prema stranama svijeta, postojanjem unutrašnjih prolaza na georadarskim snimcima, analizom pravougaonih blokova koji prekrivaju piramide u šest instituta za materijale, koji su potvrdili da je riječ o superiornom drevnom betonu. Pri tome su arheoastronomske analize dokazivale primjenu sakralne geometrije u rasporedu piramida i njihovom međusobnom odnosu. Naša prva Međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida, održana u ljeto 2008., donijela nam je međunarodnu verifikaciju i zaključak da su bosanske piramide arheološki fenomen.

Došlo je vrijeme da učinimo korak dalje i otkrijemo svrhu piramida. Dvije stotine godina postojanja egiptologije su gotovo protraćene, jer još uvijek nema odogovara ko, kada, kako i zašto je gradio najstarije piramide na egipatskom tlu. Široko prihvaćenoj hipotezi da je riječ o faraonskim grobnicama će se grohotom smijati naši potomci u budućnosti.

Putokaz u našem projektu nam je dao fizičar dr. Slobodan Mizdrak koji je na samom vrhu Bosanske piramide Sunca detektirao i izmjerio elektromagnetno isijavanje frekvencije 28 kHz. Nezavisni timovi fizičara i elektroinžinjera iz Italije, Finske i Srbije su potvrdili da je na vrhu ove Piramide, kao i u prahistorijskom podzemnom labirintu prisutno pet energetskih fenomena: elektromagnetna zračenja, ultrazvuk, infrazvuk, megnetna i elektro polja. Došli smo do nesumnjivih dokaza da se piramida, sa pripadajućim kompleksom podzemnih tunela i prostorija, ponaša kao ogromna energetska mašina.

Po prvi put u (još neutemeljenoj) Nauci o piramidama dokazujemo ono što su mnogi teorijski pretpostavljali: piramide su amplifikatori (“pojačivači”), ali i generatori nekoliko vrsta energiije. Pitanje je, zapravo, da li imamo razvijene instrumente da izmjerimo sve one energetske fenomene s kojima su manipulirali graditelji originalnih piramida u Kini, Egiptu, Peruu, Meksiku ili Bosni?

Bosanska piramida Sunca, po prvim pokazateljima, generira ne-herzijansku energiju, čiji intenzitet raste kako se udaljava od centra. Za to je, čini se, zaslužna njena geometrija, spiralni raspored unutrašnjih prolaza i prostorija te lokacija piramide iznad podzemnh voda koje generiraju energiju.

Projekt istraživanja Bosanske doline piramide po svemu je drugačiji. Kod nas nema selekcioniranja informacija, elitne nauke, skrivanja rezultata i analiza. Otvoreni smo za sve: i pripadnike službene, oficijelne nauke, ali i alternativne istraživače.

Organizacija Međunarodne radne akcije volontera “MRAV Bosanske piramide “ svakog ljeta, od početka juna do polovine septembra, dovodi u Visoko stotine mladih ljudi i onih koji se u srcu osjećaju mladi. Imaju šansu da rade na arehološkim lokacijama i da pri tome budu sudionici novih otkrića. Ne samo da su svojim brojem od Visokog napravili najaktivniju arheološku lokaciju u svijetu, već su svojim druženjem i osmjesima u svijet, iz srca BiH, poslali pozitivne poruke.

Otkrićem organskog materijala u vezivu na popločanoj terasi Bosanske piramide Mjeseca dalo nam je šansu da odredimo starost gradnje. Radiokarbonska analiza uzorka u Šleskom univerzitetu tehnologije u Gliwicama (Poljska) pokazala je starost od 12.350 godina (+/- 50 godina) i to uzimamo kao zvaničan datum gradnje piramide. On je u potpunosti u skladu s analizom Instituta za agropedologiju koji je procjenio starost zemljanih nanosa na bosanskim piramidama 12.000 – 15.000 godina.

Ovi datumi zauvijek mijenjaju naše viđenje svjetske historije.

Druga Međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida održana u septembru 2011. u Visokom otišla je korak dalje u odnosu na Prvu. Pored konstatacije da je ovo istraživanje globalno značajno i da treba nastaviti sa istraživanjem prolaza i prostorija u Bosanskoj piramidi Sunca, konstatirano je da je potrebna promjena svjetske historije zahvaljujući dosadašnjim rezultatima.

U podzemnom labirintu “Ravne”, koji se pruža desecima kilometara ispod piramida, očistili smo i podgradili ukupno 600 metara. Pri tome smo otkrili šest podzemnih prostorija, podzemno jezero i veliki broj raskrsnica. Činjenica da u tunelskim prolazima, 20 metara ispod površine zemlje, postoji izvanredna cirkulacija zraka, koncentracija negativnih iona (koji čiste atmosferu od virusa i bakterija) do 50 puta veće od prosječne, te odsustvo negativnih kosmičkih zračenja, dobila je svoj epilog u istraživanju utjecaja boravka u podzemnim tunelima na ljudsko zdravlje. Analizom na uzorku od 70 ispitanika je zaključeno da se ljudska aura (bioenergetski omotač oko organizma) unaprijeđuje u 80% slučajeva i to u rangu od 10-40%.

Proteklih šest godina istraživanja je dovelo do revolucionarnih zaključaka, globalno značajnih: originalni kompleksi piramida su građeni kao vrlo složene energetske mašine, a podzemni labirint za zaštitu onoga što nam je najvažnije u životu: ljudskog zdravlja.

Stoga, otkriće bosanskih piramida, ne samo da mijenja naše viđenje prošlosti, već ima potencijal da promijeni i našu budućnost.

Svoj put prema utrobi Bosanske piramide Sunca i otkrivanja novih tajni misterioznog podzemnog labirinta nastavljamo i u 2012. godini.

Stotine volontera učestvuje na iskopavanjima Bosanske piramide Sunca i otkrivanju betonskih blokova piramide. Akcija MRAV je atrakcija koja, uz piramide, godišnje privuče desetine hiljada posjetilaca iz čitavog svijeta u BiH.

U podzemnom labirintu, ispod glinene podine, na dubini od četiri metra, devedeset metara daleko od ulaza, italijanski su stručnajci upotrebom GPR radara snimili postojanje strukture čije će iskopavanje započeti na proljeće 2012.

Georadarski snimci Bosanske piramide Sunca koje je prezentirao austirjski istraživač Klaus Dona na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o Bosanskoj dolini piramida u septembru 2011. u Visokom, su potvrdili da se unutar Bosanske piramide Sunca nalaze spiralno građeni prolazi i prostorije na različitim dubinama.

Vezani članci

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com

Tvrtko I Kotromanić: 633. godišnjica smrti prvog bosanskog kralja

Visokoin.com