Civilna zaštita: Saopštenje za javnost

Na trećem sastanku Općinskog štaba civilnie zaštite održanom 6.2.2012. godine u 10 sati povodom velikih snježnih padavina razmatrana je trenutna situacija na području općine Visoko. Na sastanku su bili prisutni predsjednik i članovi Općinskog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik s pomoćnicima, predstavnici javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” Visoko, nadzorni organi zaduženi za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta, komunalno-putna inspekcija Općine Visoko, predstavnici Policijska uprave Visoko i predstavnici medija.

Predjednik Općinskog štaba civilne zaštite i Općinski načelnik izvijestili su o trenutnom stanju na području općine Visoko informišući prisutne da je situacija na općini Visoko zadovoljavajuća, imajući u vidu velike količine snijega koje prema zvaničnim informacijama na našoj općini iznosi preko 90 cm i da je nivo komunikacije između svih relevantnih i nadležnih organa i institucija veoma dobar uz napomenu da je izostala podrška udruženja građana koja su se više morala angažirati u ovakvim vremenskim neprilikama imajući u vidu svrhu njihovog osnivanja.

Odobrena je i dodatna finansijska pomoć za sve mjesne zajednice na području općine Visoko u kojima nije potpuno ili djelimično normalizirano stanje posebno kada je u pitanju prohodnost saobraćajnica u rubnim i najudaljenijim naseljima općine kako bi u ovim mjesnim zajednicama mogli angažovati raspoložive kapacitete za dodatno čišćenje saobraćajnica.

Izvještaje o aktivnostima u proteklih 24 sata nakon toga podnijeli su Službi za Civilnu zaštitu Općine Visoko, izvođači na zimskom održavanju gradskih ulica i vangradskih saobraćajnica, komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, nadzorni organi za zimsko održavanje Općine Visoko i Služba za mjesne zajednice Općine Visoko.

Nadzorni organ Općine Visoko zadužen za zimsko održavanje gradskih ulica izvjestila je da su skoro sve ulice u gradu prohodne i da se radi punim kapacitetom na normalizaciji stanja u gradu. Izviđač i nadzorni organ zaduženi za zimsko održavanje vangradskih saobraćajnica izvijestili su da je većina putnih komunikacija na općini prohodna, da rade punim kapacitetom i da na području općine ima još nekih rubnih i udaljenih naselja na čijoj se deblokadi intenzivno radi.

Izvještaj je podnio i predstavnik Policijske stanice Visoko koji je upoznao prisutne o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na području općine Visoko koja je uredna uz napomenu da se Policijska uprava Visoko maksimalno angažuje i ostvaruje saradnju sa svim institucijama u cilju prevazilaženja trenutnog stanja na općini Visoko.
Općinski načelnik i Općinski štab civilne zaštite donijeli su zaključak da je u naredna 24 sata neophodno deblokirati sva rubna – najudaljenija naselja općine Visoko, a u narednih 48 sati proširiti komunikacije koje su ranije učinjene prohodnim uz napomenu da je potrebno očistiti i parking prostore u gradu kako bi se rasteretile gradske saobraćajnice i omogućilo njihovo nesmetano čišćenje. Naredni sastanak Općinskog štaba civilne zaštite zakazan je u UTORAK sa početkom u 10 sati.

Ponovo upućujemo apel svim stanovnicima općine Visoko, fizičkim i pravnim licima, da uklone nepropisno parkirana vozila, da snijeg ne izbacuju na ulicu i da čiste prilaze svojim domovima i poslovnim objektima kao i da se u suradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i povjerenicima Civilne zaštite angažuju na čišćenju i uklanjanu snijega.

Općinski štab civilne zasštite Visoko

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com