DEMANT: ,,Za potrebe Adija Heće EPBIH i država oštećeni za 300.000 KM,,

Poštovani.

Potvrđujemo se kao punomoćnici gosp. Adija Hećo iz Visokog.

Dana 01/02.03.2012.godine sa portala www.federalna.ba prenijeli ste i putem vašeg portala objavili tekst pod naslovom: ,,Za potrebe Adija Heće EPBIH i država oštećeni za 300.000 KM.,,. Navedeni tekst je u cijelosti netačan, čime se ime našeg klijenta, kao i njegova firma A-TEL nepovratno kompromituju iznošenjem niza neistinitih činjenica, koji se ne mogu nikako drugačije okarakterisati nego kao radnja klevete, odnosno radnja nanošenja štete časti i ugledu iznošenjem i pronošenjem neistinitih činjenica.

Ovaj demant naslovljamo i na vas, obzirom da ste i vi putem vašeg portala prenijeli i time objavili sporni tekst, a sve kako bi javnost i posjetioce vašeg portala pravilno informisali.

Tekst naslovljen kao ,,Za potrebe Adija Heće EPBIH i država oštećeni za 300.000 KM,, niti jednom svom rječju u odnosu na našeg klijenta i njegovu firmu ne iznosi tačne činjenice. Kako nam je naš klijent izričito potvrdio, firma A-TEL, koje je naš klijent osnivač i direktor, kao ni on lično, nikada niti jednim svojim kapacitetom nisu, koristeći se radovima EPBIH, postavili ili namjeravali postaviti kablove i vodove za internet i kablovsku televiziju, niti su navedene radove EPBIH na bilo koji način iskoristili za svoje potrebe ili potrebe nekog drugog subjekta. Cijeli objavljeni tekst je neistinit, proizvoljno konstruisan, a prilikom pisanja istog su korišteni, u odnosu na našeg klijenta, vjerovatno kompromitirajući izvori.

Krenimo redom:
Iznošenje i pronošenje izražavanja neistinitih činjenica da je Adi Hećo, nezakonito se služeći kapacitetima EPBIH, oštetio EPBIH i državu za 300.000 KM, na način da je firma Adija Heće zloupotrijebila nekoliko kilometara kanala i vodova, koji su bili predviđeni projektima Evropske investicijske i Evropske banke za obnovu i razvoj, te postavila kablove internet i kablovske televizije i tako uštedjela 300.000 maraka, te da je sve to provjerila interna kontrola u EPBIH i zaključila da je Adi Hećo to uspio uraditi posredstvom stranačkih i poznaničkih veza svoga ova Vahida Heće.
Iznošenje i pronošenje izražavanja neistinitih činjenica da je, prema izjavama svjedoka, za navedene radnje postojala saglasnost vršioca dužnosti tehničkog direktora Elektrodistribucije Zenica Sakiba Jusića, te da to ne bi moglo proći bez prešutne saglasnosti tadašnjeg prvog čovjeka EPBIH Amera Jerlagića.

Iznošenje i pronošenje izražavanja neistinitih činjenica da je inženjer koji je trebao vršiti nadzor nad radovima, ing. Ahmed Ćosić, u svom prvom očitovanju po prijavi negirao postavljanje spornih kablova, a da je inspekcija na terenu utvrdila suprotno, pa je i Čosić promijenio izjavu, da je primjetio nepravilnosti, ali da mu je sugerisano da šuti.
Iznošenje i pronošenje izražavanja neistinitih činjenica da je Čosiću direktor firme podizvođača Muriz Frljak, inače šura federalnog ministra Vahida Heće, na njegovo pitanje ,,Ko je dozvolio postavljanje ovih cijevi kojih nema u projektu, te da se radi suprotno propisima,, odgovorio ,,da je na najvećem vrhu Distribucije Zenica dogovoreno da se ovo uradi, te da ne unosi u dnevnik radova ovu informaciju niti da se dalje petlja oko polaganja ovih PHD cijevi,,.

Iznošenje i pronošenje izražavanja neistinitih činjenica da se taj posao obavlja za firmu A-TEL u vlasništvu Hećinog sina, koja po pretpostavci nema, niti je mogla dobiti građevinsku dozvolu od Općine Visoko za ovakve radove, pa je iz tog razloga vjerovatno putem prijateljsko-poznaničkih veza odlučeno da se ilegalno postavi dio infrastrukture koja bi kasnije omogućila jednostavnije polaganje optičkih kablova za potrebe djelatnosti kojom se bavi A-Tel d.o.o. Visoko.

Sukladno odredbi člana 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH ovim putem u ime našeg klijenta objavljujemo demant, te podnosimo zahtjev za objavljivanje ispravke navedenog izražavanja (objavljivanje ovog demanta) u sljedećem:

Niti firma A-TEL, niti gosp. Adi Hećo imaju ikakve veze sa postavljanjem vodova u kanale koje je za svoje potrebe iskopala EPBIH, a kroz koje bi navodno trebali biti postavljeni kablovi internet i kablovske televizije. Ovo je apsolutno neistinita informacija nastala proizvoljno bez ikakvog validnog dokaza, odnosno najvjerovatnije koristeći neadekvatne izvore informacija, vjerovano one koji na svaki način iz njima poznatih razloga nastoje diskreditirati sve što je u ikakvoj vezi sa ocem našeg klijenta gosp. Vahidom Hećo, inače bivšim federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije.
Obzirom da niti firma A-TEL, a niti gosp. Adi Hećo imaju ikakve veze sa gore navedenim radovima, samim tim nije tačna informacija da su tražili bilo kakvu saglasnost vršioca dužnosti tehničkog direktora Elektrodistribucije Zenica gosp. Sakiba Jusića, niti su imali prešutnu saglasnosti tadašnjeg prvog čovjeka EPBIH gosp. Amera Jerlagića. I ovo su proizvoljno iskonstruisane informacije iz naprijed navedenih razloga. Ovome u prilog ide i Odgovor na Izvještaje interne kontrole koju je dana 04.01.2012.godine generalnom direktoru EPBIH gosp. Elvedinu Grabovica uputio gosp. Sakib Jusić, direktor Elektrodistribucije Zenica.

Vezano za navodu izjavu gosp. inženjera Ahmeda Čosić da je prilikom nadzora nad izvođenjem radova primjetio nepravilnosti, ali da mu je sugerisano da šuti, u prilogu Vam dostavljamo Izvještaj imenovanog vezano za polaganje 10 (20) kV kablova u gradu Visokom od dana 22.11.2011.godine. Ovim izvještajem se nigdje ni u jednom kontekstu ne spominju niti firma A-TEL niti gosp. Adi Hećo. Isti tvrdi ,,da su na pojedinim kablovskim dionicama, ali izvan iskopa EPBIH od 40 cm za kablovske i optičke veze, i drugi korisnici optičkih kablovskih veza polagali PHD cijev prečnika 50 mm za svoje buduće veze, kako ne bi moralo doći do ponovnog asfaltiranja površina po gradu koje smo mi prokopali i asfaltirali.,,. Očito je autoru informacije bilo dovoljno da na osnovu ove izjave proizvoljno zaključi sljedeće: Ako je neko lice postavilo cijevi koje nisu u sklopu radova koje izvodi EPBIH, te iskoristi već postojeći iskop, to mora biti neko ko je povezan sa gosp. Vahidom Hećo (u ovom slučaju njegov sin gosp. Adi Hećo i njegova firma A-TEL), bez ikakve prethodne provjere istinitosti ovakve informacije.

Vezano za navodno ponašanje direktora firme podizvođača, gosp. Muriza Frljak, koji je na pitanje nadzornika radova gosp. inženjera Ahmeda Ćosić ,,ko je dozvolio postavljanje ovih cijevi kojih nema u projektu, te da se radi suprotno propisima,, odgovorio ,,da je na najvećem vrhu Distribucije Zenica dogovoreno da se ovo uradi, te da ne unosi u dnevnik radova ovu informaciju niti da se dalje petlja oko polaganja ovih PHD cijevi,, navodimo da su ovakve konstrukcije čista izmišljotina. Naime, niti je gosp. Muriz Frljak, kako prenosite, šura gosp. Vahida Heće (čak nisu ni u kakvim rodbinskim odnosima), niti je gosp. Muriz Frljak ovako nešto ikada izjavio. Ovakve informacije su plod novinarske mašte i proizvoljnih konstrukcija u namjeri objavljivanja senzacionalističke informacije. Ovome u prilog ide i Informacija navodnog novinarskog izvora, gosp. inženjera Ahmeda Čosić, o polaganju navodno privatnih kablova za kablovsku TV mrežu i internet uz naše novoizgrađene 20kV kablove u gradu Visokom od dana 19.10.2011.godine. U istoj Informaciji gosp. inženjer Ahmed Ćosić navodi sljedeće.

,,Kao nadzorni organ izjavljujem da prilikom izgradnje uz naše kablove nije polagana nikakva druga instalacija izuzev naših PHD cijevi Fi 50 mm za optičke kablove.,,. Ako uporedite izjavu navedenog izvora mjesec dana nakon ove izjave, lahko se može uvidjeti kontradiktornost izjava. Samim tim se može zaključiti da navedeni izvor informacija nije pouzdan u pogledu pružanja navedenih informacija. U prilogu dostavljamo navedenu informaciju. Međutim, naprijed citirano vjerovatno niste uzimali u obzir.

Vezano za navodnu trvdnju gosp inženjera Ahmeda Ćosić da se navedeni posao obavlja za firmu A-TEL u vlasništvu Hećinog sina, koja po pretpostavci nema, niti je mogla dobiti građevinsku dozvolu od Općine Visoko za ovakve radove, pa je iz tog razloga vjerovatno putem prijateljsko-poznaničkih veza odlučeno da se ilegalno postavi dio infrastrukture koja bi kasnije omogućila jednostavnije polaganje optičkih kablova za potrebe djelatnosti kojom se bavi A-TEL d.o.o. Visoko, uzimajući u obzir izvor od kojeg dolazi informacija, iz naprijed iznesenih razloga ne namjeravamo komentarisati.

Sukladno odredbama člana 6. stava 2., člana 8. i člana 10. Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, ovim putem vas pozivamo da ovaj demant javno objavite na vašem portalu u roku od najkasnije 3 dana računajući od dana prijema istog, te time izvršite ispravku navedenog izražavanja.

S poštovanjem !

Visoko, 27.03.2012.godine Hećo Adi
po punomoćnikcima
Kemalu Ganić i Mehmedu Vranac
advokatima iz Visokog

[mudslide:picasa,0,visokoin,5724535442643054609]

(VisokoIN)

Vezani članci

Franjevačka gimnazija u Visokom – gradilište ujedinjene Bosne i Hercegovine

Visokoin.com

Najtužnija kolona kreće danas: U Potočarima će smiraj naći još 30 žrtava genocida

Visokoin.com

Vlada ZDK finansira dva programa fokusirana na smanjenje nezaposlenosti

Visokoin.com

Asocijacija arhitekata u BiH podržala inicijativu za zatvaranje ulice Čaršijske u Visokom

Visokoin.com

Pronađen turista koji se izgubio na lokalitetu piramide Sunca

Visokoin.com

Visoko: U Hramu sv. Prokopija obilježen Veliki petak

Visokoin.com