JU”Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko: Imenovanje doktora medicine za pregled umrlih lica

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu clana 205. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 46/10), a u vezi sa članom 7. Pravilnika o načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 15/00) donosi Rješenje o imenovanju doktora medicine za pregled umrlih lica

Imenuju se doktori medicine mrtvozornici za pregled lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na mjesnim područjima općine Visoko i to:

dr Majed Mafalani
dr Mirsada Omerbegović – Pasić
dr Alen Omanović
dr Aida Lemeš
dr Safet Prnjavorac
dr Belma Rapa – Čustović
Zadatak je mrtvozornika da na području općine Visoko vrše pregled umrlih osoba u cilju: utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti, kao i okolnosti pod kojim je smrt nastupila, prikupljanje i dostavljanje nadležnim organima podataka i obavještenja o umrloj osobi na propisanim obrascima, posebno ukoliko postoji sumnja da je smrt nastupila nasilno ili je uzrok smrti zarazna bolest.

Doktori medicine – mrtvozornici imaju pravo na novčanu naknadu za pregled umrlih osoba i pravo na naknadu putnih troškova u visini koju utvrđuje općina Visoko. Naknada se isplaćuje iz sredstava općine Visoko.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Visoko”.

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom pronađena droga, jedna osoba uhapšena

VISOKOIN.COM

Otvorena kolektivna izložba amaterskih likovnih stvaralaca Visokog

VISOKOIN.COM

Milica Todorović: Obožavam grad Visoko jer ima nevjerojatnu energiju

VISOKOIN.COM

Firme i odgovorna lica zaduženi za zimsko održavanje puteva

VISOKOIN.COM

Najmlađi gradski vijećnik / Tarik Halilović napustio Platformu za progres i pristupio SDP-u BiH

VISOKOIN.COM

Amra Babić: Sretan Dan državnosti!

VISOKOIN.COM