Saopćenje za javnost o radovima na postavljanju kablovske mreže investitora “Telemach” doo Sarajevo

U posljednjih nekoliko mjeseci vidljivo je da se na području Općine Visoko na više lokaliteta izvode radovi na postavljanju kablovske mreže investitora “Telemach” doo Sarajevo.

S tim u vezi dajemo slijedeće saopćenje:

Investitor “Telemach” doo Sarajevo podnio je općinskoj Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju kablovske mreže na području Općine Visoko.

Nakon provedenog postupka i pribavljanja potrebnih saglasnosti, dana 22.10.2012. godine, izdata je urbanistička saglasnost broj: 03/1-23-2-113/12.

S obzirom na to da urbanistička saglasnost nije akt gradnje, a da je investitor počeo na više lokaliteta izvoditi radove na postavljanju mreže, građevinski inspektor je vršeći nadzor nad bespravnom gradnjom izdao Rješenje o uklanjanju postavljene mreže i vraćanju zemljišta na kojem su se izvodili radovi u prvobitno stanje.

I pored izdatog rješenja investitor je nastavio sa bespravnom izgradnjom, te je inspektor u tri navrata podnio nadležnom sudu prekršajne prijave protiv izvođača radova.

U cilju rješavanja ovog problema, Općina je održala i nekoliko sastanaka sa odgovornim licima iz firme Telemach doo Sarajevo, te je na sastanku održanom 26.12.2012.godine dogovoreno da se odmah obustave dalji radovi, da se ukloni do sada postavljena mreža i zemljište vrati u prvobitno stanje u roku od 15 dana.

O preduzetim mjerama građevinski inspektor vršit će redovne kontrolne preglede na terenu. Istovremeno investitoru je sugerisano da podnese zahtjev za odobrenje za građenje sa potrebnim saglasnostima, na lokacijama gdje postoji zakonska mogućnost.

POMOČNICA OPĆINSKE NAČELNICE
Edina Ahmetović

Vezani članci

Franjevačka gimnazija u Visokom – gradilište ujedinjene Bosne i Hercegovine

Visokoin.com

Najtužnija kolona kreće danas: U Potočarima će smiraj naći još 30 žrtava genocida

Visokoin.com

Vlada ZDK finansira dva programa fokusirana na smanjenje nezaposlenosti

Visokoin.com

Asocijacija arhitekata u BiH podržala inicijativu za zatvaranje ulice Čaršijske u Visokom

Visokoin.com

Pronađen turista koji se izgubio na lokalitetu piramide Sunca

Visokoin.com

Visoko: U Hramu sv. Prokopija obilježen Veliki petak

Visokoin.com