Tužilaštvo BiH izdalo naredbu za pretres objekata, računa i transakcija predsjednika RS

Tužilaštvo BiH 14. januara izdalo je naredbu da se izvrši pretres objekata, računa i svih transakcija koje koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, saznaje Novinska agencija RS.

Iz Republike Srpske u više navrata ukazivano je da je rad Suda i Tužilaštva politički motivisan, te da njime upravlja strani državljanin Hasan Pleh.

A da se u Republici Srpskoj ovih dana očekuje akcija Sipe, koja će po nalogu Tužilaštva BiH, biti pandan spektakularnom hapšenju Fa­hru­di­na Ra­don­či­ća, prenose i Narodne novine pozivajući se na izvor blizak pravosudnim institucijama BiH u Sarajevu.

Više puta iz Republike Srpske ukazivano je na mogućnost da bi svaki politički motivisan upad u institucije Srpske mogao da izazove nesagledive i neželjene posljedice. Vijest o naredbi Tužilaštva za pretres objekata koje koristi predsjednik Republike i provjeru bankovnih računa, za struku je dokaz da su neumorni i neumoljivi oni koji rade na destabilizaciji BiH i Republike Srpske.

“BiH ovim ulazi političku krizu ne vjerujem već naprotiv otvoriti pitanje postojanja suda i tužilaštva i opravdanosti referenduma”, rekao je ekspert za bezbjednost Predrag Ćeranić.
Analitičari – Hapšenje Fahrudina Radončića nazivaju samo probnim balonom kako bi se javnost u Republici Srpskoj pripremila za eventualna hapšenja njenih zvaničnika. Slično misli i potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković za koga je sve ovo “rijaliti” i medijska predstava Tužilaštva.

Portal Narodnih novina, pozivajući se na izvor blizak Tužilaštvu BiH, navodi da bi hapšenje visokopozicioniranog funkcionera iz Republike Srpske predstavljalo pokušaj da se umiri bošnjačka javnost. S druge strane, isti izvor navodi i da Tužilaštvo i Sipa trpe nevjerovatne pritiske od visokih zvaničnika tzv. Saveza za promjene. Iako su pokušaji Dodikove diskreditacije i pravnog procesuiranja doživjeli fijasko, izvor otkriva da od takve ideje neće odustati. Cilj im je, kažu, dovođenje predsjednika Republike Srpske pred pravosuđe BiH.

Prvi ta­kav po­ku­šaj bio je ka­da je kon­tro­ver­zni di­plo­ma­ta Gor­dan Mi­li­nić, pred drža­vnim tužioci­ma op­tužio Do­di­ka da je od rus­kog bi­zni­sme­na Ole­ga Bur­la­ko­va pri­mio ki­lo­gram zla­ta. Iako ni­je uspio da dos­ta­vi ni­je­dan re­le­van­tan po­da­tak, a sve je u me­đu­vre­me­nu de­man­to­vao i Bur­la­kov, Mi­li­nić je do­bio po­zi­ci­ju di­re­kto­ra Agen­ci­je za stra­ne in­ves­ti­ci­je.

Izvor blizak pravosudnim institucijama kaže da ima pravne države, trebalo bi otvoriti slučaj „Milinić“, koji je klasičan primjer trgovine političkim uticajem, lažnog svjedočenja i političke korupcije. Ni u dru­gom po­ku­ša­ju, otkriva izvor, topuživa­nja Do­di­ka pred pra­vo­su­đem BiH, u ve­zi sa kre­di­tom ko­ji je po­di­gao u “Pa­vlo­vić ban­ci”, ra­di ku­po­vi­ne vi­le u Beogra­du, ne­ma ele­me­na­ta za bi­lo ka­kvo pro­ce­su­ira­nje.

To što je na ugo­vo­ru stav­ljen pe­čat Vla­de Republike Srpske, či­ji je Do­dik ta­da bio pred­sje­dnik, ni­je proi­zve­lo ni­ka­kve pravne po­slje­di­ce. Sve je čis­to, ta­ko da se, sa pravnog aspekta, istraga morala obustaviti.

Da je politika često jača od prava, konstatuje i izvor Narodnih novina s uvjerenjem da će se akcija Sipe dogoditi u nekoliko narednih dana u Republici Srpskoj i da je Tužilaštvo BiH već pripremilo naloge za pretres pojedinih institucija.

U ovom slučaju se neće mnogo gledati ima li dokaza o djelu koje će se visokom zvaničniku iz Republike Srpske staviti na teret. Ne mo­ra to bi­ti ne­ka kru­pna afe­ra, bitno je da čovjek koji se sumnjiči bude na visokoj poziciji – to može da bude i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Scenario je već viđen, tvrde analitičari.

“Ispitivanje pulsa javnosti i Dodika”, kaže Ćeranić.

Da je sve ovo dio plana rušenja vlasti i Dodika, ranije je otkrio, ko drugi, nego ministar Dragan Mektić.

„Naravno da treba da odu s vlasti. Što bi bio tajni plan za rušenje”, rekao je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić.

O planu rušenja pisao je i ruski Sputnjik – RTRS prenosio! Na svaki pomen tajnog plana opozicije – bili smo kritikovani. Na ovakvo Mektićevo priznanje niko u SDS-u nije reagovao.

Vezani članci

Dodik o fotografijama iz Bratunca: Za smrt srpskih žrtava niko nije odgovarao

Visokoin.com

Dodik: Žao mi je što je Nelson prijetio, prevario se ako misli da može

Visokoin.com

Dodik: Bakir Izetbegović samo otvara probleme

Visokoin.com

Dodik: Srebrenica je od posebnog interesa za RS

Visokoin.com

Dodik: Hapse me od kako znam za sebe, osjećam se sigurnim

Visokoin.com

Tužilaštvo BiH: Mjere pritvora za uhapšene u akciji Kolt

Visokoin.com