JKP Gradska groblja Visoko – nezakonito bogaćenje!

Uz 3,6 miliona iskazanog budžetskog deficita, općina Visoko opterećena je nizom dugovanja i finansijskih obaveza javnog sektora nastalih u prethodnom periodu a ćije razmjere ćemo tek u budućnosti u cjelosti sagledati.

Na adresu općinske načelnice stigao je akt Federalnog pravobranilaštva br: I-2393/12 od 11.3.2013.g. kojim se traži realizacija pravosnažne presude Općinskog suda u Zenici br: 43 O Ps 045656 11 Ps od 9.01.2012. koja je potvrđena i postala pravosnažna presudom Kantonalnog suda u Zenici br: 43 O Ps 045656 12 Pž od 07.12.2012.g. protiv tuženog JKP «Gradska groblja» Visoko a zbog neosnovanog bogaćenja.

Tuženi iznos je 1.202.148,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.03.2009.g. pa do isplate a sve u roku od 30 dana.

Isti je proslijeđen Nadzornom odboru i direktoru JKP «Gradska groblja» sa zahtjevom za izjašnjenje. U narednom periodu izvršna i zakonodavna vlast će se suočiti sa nagomilanim problemima u javnom sektoru, uzrokovanih nemarom , nebrigom i nezakonitošću odgovornih.

Općinska načelnica će javnost obavijestiti i o ostalim saznanjima vezanim za javna preduzeća i ustanove kako bi građani bili pravilno informisani o stvarnim problemima i uzrocima stagnacije općine Visoko.

Također, u okviru svojih obaveza i nadležnosti poduzeće mjere na sankcionisanju i spriječavanju daljih štetnih radnji.

Načelnica općine Visoko
Amra Babić

Vezani članci

Josip Pejaković: Visoko će tek pokazati svoj potencijal

VISOKOIN.COM

Nesvakidašnja priča iz Visokog: Arman i Alma se upoznali u autobusu, pa odlučili da njime idu na vjenčanje

VISOKOIN.COM

Admir Babić (SDP): Mještani Dubrava su mi poslali ove slike, vrijeme je da se konačno riješi ovaj problem

VISOKOIN.COM

Grad Visoko u prvih šest mjeseci posjetilo više od 70.000 turista

VISOKOIN.COM

Admir Babić: Zašto se nije izvršila rekonstrukcija puta u mjestu Dubrave?

VISOKOIN.COM

Faruk Šahinović: “Ukrasimo Kožarski most u znak sjećanja na KTK!”

VISOKOIN.COM