JOB “Unija veterana” Visoko: Poziv na sastanak

Teme proširenog okruglog stola:
a) “Sama bezbjednosna situacija naše djece u školama, kao i građana u našoj lokalnoj zajednici i šire”,

a.1. “Šta naša djeca rade u slobodno vrijeme?”

b) “Socijalno-statutarna pitanja boračke populacije, veterana rata”,

c) “Samozapošljavanje veterana rata u našoj lokalnoj zajednici”
Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu i da se uključite u rješavanje problema boračke populacije, jer kroz ovu inicijativu mislimo da ćemo kvalitetnije doprinijeti i pomoći Vladi, Parlamentu i lokalnoj zajednici za bolje sutra, svih nas, naše i Vaše lokalne zajednice. Tako ćemo svi zajedno svojim učinkom doprinijeti efikasnijem i bržem rješavanju problema, ali također i pomoći u što kvalitetnijem prijedlogu pred usvajanje Zakona o pravima boraca. Mislimo da imamo moralnu i političku obavezu prema ovoj populaciji.
S poštovanjem!
SASTANAK ĆE SE ODRŽATI U MALOJ SALI OPĆINE VISOKO DANA 6.1.2012. GODINE, U 14:00 SATI.
POZVANI: Ministar za boračko-invalidsku zaštitu Federacije, zastupnica u federalnom Parlamentu, Jasmina Zubić, predsjednik “Unije veterana” Federacije, premijer Ze-do kantona, ministar za boračko-invalidsku zaštitu Ze-do kantona, ministrica finansija Ze-do kantona, ministrica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, predsjednik “Unije veterana” Ze-do kantona, zastupnica Skupštine Ze-do kantona, direktor Biroa za zapošljavanje Ze-do kantona, pomoćnik ministra za pravne poslove Ze-do kantona, načelnik općine Visoko, direktor Centra za socijalni rad Visoko, pomoćnik načelnika za boračko-invalidsku zaštitu općine Visoko, šef službe za radno-okupacioni tretman Terapijske zajednice “Kampus” Kantona Sarajevo, šef Biroa za zapošljavanje općine Visoko, predsjednik Sindikata općine Visoko, načelnik MUP-a općine Visoko, pedagog MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, mediji.
Ovim putem Vam želimo sretnu i uspješnu novu 2012. godinu.

Predsjednik JOB-a “Unija veterana” općine Visoko
Gosp. Nijaz Pinjić

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom pronađena droga, jedna osoba uhapšena

VISOKOIN.COM

Otvorena kolektivna izložba amaterskih likovnih stvaralaca Visokog

VISOKOIN.COM

Milica Todorović: Obožavam grad Visoko jer ima nevjerojatnu energiju

VISOKOIN.COM

Firme i odgovorna lica zaduženi za zimsko održavanje puteva

VISOKOIN.COM

Najmlađi gradski vijećnik / Tarik Halilović napustio Platformu za progres i pristupio SDP-u BiH

VISOKOIN.COM

Amra Babić: Sretan Dan državnosti!

VISOKOIN.COM