Kakvo je seksualno ponašanje bh. studenata

Polovina studentske populacije u BiH nema rizično ponašanje koje može biti povezano sa HIV/AIDS-om i drugim polno prenosivim bolestima, skoro trećina studenata ima jedan do tri rizična faktora u odnosu na HIV i druge polno prenosive bolesti, a svaki šesti student ima četiri i više rizičnih faktora.

Više od pola studenata imalo seksualne odnose

U BiH 38 odsto studentske populacije konzumira alkohol, 25,8 odsto duvanske proizvode, 4,5 odsto koristi psihoaktivne supstance, 97,9 odsto nije bolovalo od spolno prenosivih bolesti, 3,6 odsto ima trajne tetovaže, a 6,3 odsto pirsing, rezultati su istraživanja Instituta za javno zdravstvo Republike Srspke i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Najveći procenat studenata, više od 90 odsto, ima heteroseksualno opredjeljenje, više od polovine studenata u BiH imalo je seksualni odnos – u većem procentu mladići (72,5 odsto) u odnosu na djevojke (41,5 odsto).

Istraživanje je pokazalo da prvi seksualni odnos studenti u BiH imaju u prosjeku sa 17 ili 18 godina. Nešto više od dvije trećine studenata u BiH potvrđuje korištenje kondoma pri prvom seksualnom odnosu, dok nakon prvog seksualnog odnosa stav prema sigurnom seksu i svijest o značaju upotrebe kondoma opada kod studenata u Srpskoj, a raste u Federaciji BiH.

Seksualni odnos bez kondoma sa slučajnim partnerom potvrđuje petina studenata u BiH, više od tri četvrtine studenata rizično se ponaša i ne koristi kondom prilikom oralnog, a više od polovine studenata prilikom analnog odnosa.

Oko dvije trećine studenata izjavljuje da najčešće kondom koriste kada stupaju u intimne odnose sa osobom koju su tek upoznali, oko polovine studenata ima seksualne odnose bez kondoma u kontaktu sa injekcionim korisnikom, homoseksualcem i sa biseksualcem.

Više od 90 odsto studenata ne pruža niti daje seksualne usluge iz koristoljublja.

Jednaka prava

Većina studenata u BiH, njih 88, 5 odsto, poznaje četiri i više načina prenosa HIV infekcije, studenti iz gradskih sredina posjeduju značajno više znanja o načinu prenosa i prevenciji, a više od dvije trećine studenata u BiH zna za tri i više načina za sprečavanje prenosa HIV infekcije, dok svega 1,2 odsto sve načine prevencije HIV/AIDS-.

Više od tri četvrtine studenata smatra da osobe oboljele od HIV/AIDS-a treba da imaju jednaka prava i uslove života kao i ostali ljudi, dok 72,6 odsto studenata smatra da sami treba da odluče o tome ko će znati za njihov status. Oko 60 odsto izjavljuje da bi pružili prvu pomoć oboljeloj osobi uz primjenu mjera lične zaštite, a 58,3 bi nastavilo druženje sa takvom osobom.

Više od polovine studenata nije čulo za postojanje Centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS (DPST centre), studenti iz gradskih i prigradskih sredina su mnogo više informisani o postojanju DPST centara u poređenju sa njihovim vršnjacima iz seoskih sredina….

U istraživanju 3.677 studenata

Opšti cilj istraživanja bio je da se utvrdi znanje, stavovi i ponašanje studentske populacije u odnosu na DPST centre, sa osvrtom na motivacione faktore koji se mogu dovesti u vezu sa potencijalnim korištenjem usluga DPST centara.

Ciljnu populaciju istraživanja činili su studenti prve i završne godine redovnog studija na pet javnih univerziteta u BiH. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 3.677 studenata u BiH.

DPST centri se posmatraju kao medicinska intervencija koja podrazumijeva prije i post-testno savjetovanje udruženo sa testiranjem. Primarna uloga DPST centara je da pomognu ljudima da promijene svoje seksualno ponašanje, ukoliko su HIV pozitivni, kako bi izbjegli HIV transmisiju na partnera/partnerku, odnosno da ostanu negativni.

(VisokoIN/Srna)

Vezani članci

Ljudi s ovom krvnom grupom su najbolji ljubavnici

Visokoin.com

Skrivene koristi koje nam pruža seks

Visokoin.com

Znate li koliko vrsta seksa postoji?!

Visokoin.com

Zašto su žene bučne tokom seksa

Visokoin.com

Treba li imati seks tokom “onih” dana?

Visokoin.com

Koja je najčešća ženska seksi fantazija?

Visokoin.com