Objavljena “Bibliografija radova o bosanskom jeziku 1990-2020.” Zenaide Karavdić

Knjiga “Bibliografija radova o bosanskom jeziku 1990-2020.” više stručne saradnice Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Zenaide Karavdić objavljena je u ediciji Radovi u izdanju tog instituta.

Knjiga je stručnog karaktera, napisana s ciljem da na jednom mjestu okupi naslove radova u zbornicima i časopisima, knjigama te magistarskim i doktorskim disertacijama koji se bave bosanskim jezikom, kako bi se istraživačima, naročito početnicima, ali i onim iskusnim, kad se zainteresiraju za oblast koju dotad nisu previše proučavali, olakšalo pretraživanje literature o određenoj temi.

Ukupno je pronađena 2.491 bibliografska jedinica, a radi lakšeg pretraživanja podijeljene su prema lingvističkim disciplinama (historija jezika, dijalektologija, fonetika i fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, leksikologija i leksikografija, stilistika itd.), s poddisciplinama.

– Ovom se bibliografijom popunjava praznina u bibliotečkoj djelatnosti koja se odnosi na bosnističke radove, s obzirom na to da radovi o bosanskom jeziku u Svjetskoj lingvističkoj bibliografiji nisu ni u dovoljnoj mjeri zastupljeni, a ni besplatni, dok u najvećoj slavenskoj bibliografskoj bazi iSYBISLAW nisu prisutni, zbog toga što među saradnicima na ovoj bazi nema osobe zadužene za bosanski jezik. Tako je ova bibliografija početni korak informiranja šire svjetske javnosti o radovima o bosanskom jeziku – kazala je za Fenu autorica izdanja Zenaida Karavdić.

Ona je napomenula da su u bibliografiji zastupljeni i radovi pisani na drugim jezicima (engleski, njemački, francuski, portugalski, rumunski, italijanski, čak jedan rad i na japanskom) te da je na kraju dat indeks autora u kojem su, umjesto stranica, nabrojane bibliografske jedinice, pa se može pratiti i produkcija pojedinih autora bosnista.

– Napokon, nama bosnistima ova bibliografija pruža uvid u trenutno stanje u bosnistici, koje su oblasti razvijenije, a koje zanemarene, kako bismo mogli kreirati razvoj lingvistike u Bosni i Hercegovini u smjerovima u kojima je neophodno – podvukla je viša stručna saradnica Instituta za jezik Zenaida Karavdić.

Bibliografija je objavljena na web-stranici Instituta, a planira se i kreiranje bibliografskog portala koji će se redovno ažurirati novim podacima.

Vezani članci

Vlada ZDK finansira dva programa fokusirana na smanjenje nezaposlenosti

Visokoin.com

Visočanka Zenaida Karavdić odbranila doktorsku disertaciju

Visokoin.com

Asocijacija arhitekata u BiH podržala inicijativu za zatvaranje ulice Čaršijske u Visokom

Visokoin.com

Pronađen turista koji se izgubio na lokalitetu piramide Sunca

Visokoin.com

Visoko: U Hramu sv. Prokopija obilježen Veliki petak

Visokoin.com

Svečano obilježen 7.april – Dan oslobođenja grada Visoko

Visokoin.com