Saopćenje u vezi sa bezbjedonosnom situacijom na području općine Visoko

Uvažavajući učestalosti i intezitet nemilih događaja posebno na dan 16.03. 2015. kada je zabilježena jedna oružana pljačka i dvije pucnjave u strogom centru Visokog, na inicijativu Općinske načelnice, gđe Amre Babić, obavljena su preliminarna i urgentna savjetovanja sa zvaničnicima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, na kojima su definisani pravci djelovanja u cilju suzbijanja aktuelnih sigurnosnih izazova na području Općine Visoko.

Modeli izrade općinske politike suprotstavljanja različitim oblicima kriminaliteta

U skladu sa Sporazumom o stručnoj i naučnoj saradnji koji je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije potpisao sa MUP-om ZE-DO Kantona, načelnica Općine i prodekan za nauku Fakulteta, prof. dr. Jasmin Ahić, dogovorili su modele izrade općinske politike suprotstavljanja različitim oblicima kriminaliteta na području Općine Visoko. Naime, naučni i kadrovski kapaciteti kojima Fakultet raspolaže, pružaju mogućnost da eksperti iz ovih oblasti u najkraćem roku sačine analizu trenutne sigurnosne sitiuacije u Visokom. Nakon obavljenog presjeka stanja, promptno će se predložiti moguća rješenja i dati prijedlozi za efikasno djelovanje u cilju rješavanja aktuelne sigurnosne slike i preveniranja dalje eskalacije različitih oblika imovinskog kriminaliteta, kao i drugih pojavnih oblika ugroženosti, u saradnji sa lokalnim policijskim strukturama, kao i širom zajednicom.

Ovo su hitni koraci koje općinska načelnica u okviru svojih nadležnosti poduzima u cilju stabilizacije aktuelne sigurnosne problematike, ali i povećanja opće sigurnosti na području Visokog. Kako je sigurnost građana primarno pitanje lokalne vlasti, svi kapaciteti kojima Općina raspolaže biće uključeni, uz lokalne policijske strukture, te, svakako, u saradnji sa građanima i širom društvenom zajednicom.

U predhodnom periodu općina Visoko je poduzela:

U cilju povećanja sigurnosti građana i materijalnih dobara Općina Visoko u saradnji sa MUP-om Ze-do kantona poduzela niz aktivnosti u realizaciji projekta «Gradskog video nadzora».

-Trenutno se radi na analizi sistema, definisanju broja kontrolnih tački, odnosno nadziranih lokacija, kao i specificiranje tehničke dokumentacije koja je potrebna za pokretanje procedure javnih nabavki tj. izbora najpovoljnijeg dobavljača. Ovaj projekt je prošle godine pokrenut, radi se o digitalnoj tehnologiji, a podrazumijeva i to da se uz kamere mogu integrisati čitači registarskih oznaka automobila.

Općinsko vijeće Visoko na 25. sjednici, održanoj 28.02.2015. uputilo urgenciju i zahtjev Vladi Zeničko-dobojskog kantona, poslanicima u Skupštini Ze-do kantona, Kantonalnom ministarstvu za unutrašnje poslove i policijskom komesaru, za konačno rješenje pitanja kadrovske popunjenosti PS Visoko, te da se tokom 2015. izvši popunjavanje Policijske stanice potrebnim kadrom.

Općinsko vijeće Visoko je uputilo i zahtjev za obezbjeđivanje sredstava za postavljanje neophodne horizontalne i vertikalne signalizacije na regionalnim i lokalnim putevima na području naše općine, kao i za realizaciju postavljanja stacionarnih kamera na ulazu u grad iz pravca Kaknja, Ilijaša i Kiseljaka, odnosno iznalaženja finansijskih i tehničkih mogućnosti za ugradnju sistema videonadzora na saobraćajnicama. Također na istoj sjednici, OV Visoko je sugeriralo nadležnim općinskim službama da poduzmu sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti, a vezano za kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata u kojima se pušta glasna muzika i toči alkohol, što je najčešći uzrok narušavanja javnog reda i mira.

Press Općine Visoko

Vezani članci

Nermin Alimanović, prvi Rom iz Visokog koji je obavio hadž u posljednjih 60 godina

VISOKOIN.COM

VISOKO: Pertačani očistili ribarsku plažu na rijeci Fojnici

VISOKOIN.COM

Danas sunčano vrijeme, temperature i do 32 stepena

VISOKOIN.COM

Svečana promocija maturanata Franjevačke klasične gimnazije

VISOKOIN.COM

Pune ruke posla za Tužilaštvo ZDK / U porodičnoj kući u Visokom psihički i fizički zlostavljao oca, majku i sestru

VISOKOIN.COM

Belmin Zukan: Visokom je potrebno kulturom i sportom bogato ljeto!!

VISOKOIN.COM