Admir Babić: U kojoj fazi je stečajni postupak preduzeća Velepromet-Maloprodaja DD Visoko

Poštovani sugrađani, ovim putem vas želim obavijestiti da sam na sjednici Gradskog vijeća Visoko koja je održana u martu postavio pitanje nadležnoj službi, nadležnom federalnom ministarstvu, stečajnom upravniku i gradonačelniku, a koje je glasilo:

U kojoj fazi je stečajni postupak preduzeća Velepromet-Maloprodaja DD Visoko i hoće li se radnicima isplatiti dugovanja po osnovu neisplaćenih plata, naknada, kao i doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje?

Odgovor koji sam dobio da je stečajni postupak preduzeća “Velepromet Maloprodaja” u fazi okončanja te da je Stečajna masa unovčena i radnici su djelomično namireni, a sve u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku.

Po zaključenju stečajnog postupka , radnici će se po osnovu neizmirenih obaveza za penzijsko- invalidsko osiguranje obratiti osnivaču navedenog preduzeća Zeničko-dobojskom kantonu.

U službi naroda!

Vezani članci

Najmlađi gradski vijećnik / Tarik Halilović napustio Platformu za progres i pristupio SDP-u BiH

Visokoin.com

Admir Babić: Zašto se nije izvršila rekonstrukcija puta u mjestu Dubrave?

Visokoin.com

Belmin Zukan: Visokom je potrebno kulturom i sportom bogato ljeto!!

Visokoin.com

Visoko gori, a SDA se češlja

Visokoin.com

Admir Babić: Potrebno izgraditi pješačku stazu uz put Arnautovići-Mulić

Visokoin.com

Belmin Zukan: Provjeriti vjerodostojnost diploma zaposlenih u Gradskoj upravi

Visokoin.com