Admir Babić (SDP): Koliko je Gradska uprava u zadnje tri godine pomogla nabavku udžbenika

Koliko učenika osnovnih i srednjih škola je dobilo udžbenike u proteklih 3 školske godine, prema kojem kriteriju je vršena selekcija, te koliko je Gradska uprava finansijski pomogla tu aktivnost?

Na dostavljeno pitanje tražim pisani odgovor.

Obrazloženje

Budući da su proteklih godina iz budžeta Grada bila osigurana sredstva za nabavku udžbenika učenicima koji pohađaju neku od osnovne i srednje škola na području grada, upućujem pitanje nadležnoj službi da kroz odgovor pripremi sveobuhvatnu informaciju o tome kome su dodjelivani udžbenici, koliko je đaka dobilo besplatne udžbenike te na koji način je vršena selekcija đaka koji su dobili besplatne udžbenike osigurane iz sredstava budžeta Grada Visokog. Također, tražim da se informacijom obuhvati i to da li su udžbenici dodjeljivani đacima koji imaju prebivalište u Visokom, a osnovnu ili srednju školu pohađaju van Visokog.

Vezani članci

Admir Babić: Ako 600.000KM izdvajamo za TV Visoko samo zbog Sjećanja, treba je odmah ugasiti

Visokoin.com

SDP Visoko: Naši vijećnici su najaktivniji u Gradskom vijeću

Visokoin.com

Grad Visoko sa 11.070 zaposlenih na trinaestom mjestu u FBiH po broju zaposlenih

Visokoin.com

Područna škola “Goduša” nije otvorena u najavljenom roku

Visokoin.com

Admir Babić: Inicirao sam ponovo otvaranje blagajne JP “Visoko Ekoenergija” u Naselju Luke

Visokoin.com

Grad Visoko završio obaveze u vezi Javnog poziva

Visokoin.com