Lakše do državljanstva BiH

Vijeće ministara BiH utvrdio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH kojim se implementira odluka Ustavnog suda, produžava rok za postupak revizije naturalizovanih državljana te u određenim slučajevima olakšavaju uslovi za sticanje državljanstva BiH u skladu s međunarodnim konvencijama.

Izmjenama zakona državljanima BiH se omogućava da zadrže državljanstvo BiH u slučajevima sticanja državljanstva druge države, jer se brišu zakonske odredbe u vezi sa prestankom državljanstva BiH po sili zakona, čime se vrši usklađivanje zakona s odlukom Ustavnog suda BiH.

Istovremeno se licima kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, otpustom ili po sili zakona omogućuje dobijanje državljanstva BiH ako imaju odobreni privremeni boravak na teritoriji BiH najmanje godinu dana prije podnošenje zahtjeva, ili ako imaju stalni boravak.

Ova izmjena važna je posebno zbog činjenice da BiH, zbog odbijanja drugih država, nikada nije zaključila ugovore o dvojnom državljanstvu sa značajnim brojem zemalja u kojima živi veliki broj građana BiH, navodi se u saopštenju.

Prema izmjenama, boravak u BiH kao uslov za sticanje državljanstva naturalizacijom se sa dosadašnjih 13 smanjuje na osam godina.

Takođe, sa osam na pet godina smanjen je ukupni boravak bračnog druga za olakšanu naturalizaciju, s tim da podnosilac zahtjeva ne predstavlja prijetnju za bezbjednost ljudi.

Izbjeglicama i licima bez državljanstva biće omogućeno sticanje državljanstva BiH uz uslov da neprekidno borave u ovoj državi pet godina prije podnošenja zahtjeva.

Kako bi se onemogućilo da državljanstvo dobiju kriminalci, ratni zločinci ili teroristi, dopunama zakona propisano je da stranac za dobijanje državljanstva BiH mora predočiti dokaze da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdržavanje, da je izmirio sve poreske, odnosno financijske obveze te da mora potpisati izjavu da prihvata ustavni poredak BiH.

Vijeće ministara BiH usvojio je i informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o primjeni Zakona o ličnoj karti BiH i zadužilo Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka da preduzme aktivnosti kako bi bili stvoreni uslovi za izdavanje novih ličnih karata BiH od 1.januara 2013. godine.

(VisokoIN/Srna)

Vezani članci

Na predstojećoj plenarnoj sjednici: Ustavni sud BiH mijenja pravila

Visokoin.com

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

Visokoin.com

Od mina ugroženo više od pola miliona stanovnika u BiH

Visokoin.com