Ministarstvo zdravstva ZDK uputilo obavijest Ministarstvu zdravstva Federacije BiH

Nakon sastanka ministrice zdravstva ZDK Senke Balorda sa predstavnicima sindikata zdravstva, održanog u četvrtak, 14. februara, u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona, o aktuelnim problemima i socijalnom statusu zdravstvenih radnika, kojem su prisustvovali premijer Fikret Plevljak, predstavnici Općina i Općinskih vijeća, predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika, Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, direktori javnih zdravstvenih ustanova na području ZDK i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje ZDK, Ministarstvo zdravstva ZDK je uputilo, u ponedjeljak, obavijest Federalnom ministarstvu zdravstva.

“Povodom inicijative Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj: 61/07), Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim Zaključkom broj: 02-34-27801/12 od 07.12.2012. godine, a nakon razmatranja konkretnih prijedloga sindikata za njegove izmjene i dopune, pokrenutu inicijativu je u cijelosti prihvatila.

Na drugom sastanku predstavnika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine i tima formiranog od strane Koordinacije ministara, održanom 23.01.2013. godine, razmatrana je problematika i materijalni položaj zdravstvenih radnika i tom prilikom je zaključeno da se nastave započeti razgovori radi usaglašavanja neto satnice na nivou kantona.

Ovo Ministarstvo, također, smatra da su stečeni uvjeti da se pristupi postupku izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, posebno u dijelu najniže neto satnice od 2 KM, koja se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona. Ovo iz razloga jer su troškovi života, u međuvremenu, porasli u iznosu 5 %, čime je stvorena obaveza da se u skladu sa članom 9. stav 2. Općeg kolektivnog ugovora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pristupi usklađivanju najniže bruto satnice.

S tim u vezi, a u cilju priprema odgovarajućih finansijskih pokazatelja, od svih zdravstvenih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona zatražene su informacije o njihovom finansijskom stanju koje će, kao takve, predstavljati osnovu za dalje aktivnosti vezane za izmjene navedenog Kolektivnog ugovora”, navodi se u obavijesti koju je ministrica Balorda uputila Federalnom ministarstvu zdravstva.

(VisokoIN)

Vezani članci

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

VISOKOIN.COM

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

VISOKOIN.COM

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

VISOKOIN.COM

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

VISOKOIN.COM

Od mina ugroženo više od pola miliona stanovnika u BiH

VISOKOIN.COM

Vlašić i dalje top zimska destinacija u središnjoj Bosni

VISOKOIN.COM