Slaba zaštita žrtava nasilja u BiH

U BiH postoji znakovita disproporcija izrečenih krivičnih djela i zaštitnih mjera za žrtve nasilja u porodici, pokazala je to Analiza stanja primjene zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, koju su zajednički provele Udruženje žena sudija u BiH i Fondacija lokalne demokratije.

Također, ova analiza pokazala je i, shodno navedenom, probleme u primjeni Zakona o zaštiti žrtva nasilja u porodici BiH, koji je donesen 2005. godine, a izmijenjen 2006., jer je daleko veći broj presuda za krivična djela u odnosu na žrtve nasilja nego što je bilo izrečenih zaštitnih mjera.

Kako je danas novinarima kazala predsjednica Udruženja žena sudija u BiH Adisa Zahiragić od 2006. do 2010. godine doneseno je 1.699 presuda prema počiniocima nasilja, a istovremeno samo 165 zaštitnih mjera, što pokazuje da u tom sistemu postoji neki problem.

“U FBiH postoje podzakonski akti koji moraju pratiti primjenu ovog zakona u kojima je navedeno ko je dužan i u kojem roku da provodi zaštitne mjera, stoga se postavlja pitanje zbog čega postoji tako mali broj izrečenih mjera. Da li je to do suda, policije ili podnosioca zahtjeva”, pojašnjava Zahiragić.

Neke od zaštitnih mjera koje propisuje zakon su udaljenje iz stana i zabrana vraćanja u stan, zabrana približavanja žrtvi nasilja, osiguranje zaštite osobe izložene nasilju i zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe, a koje imaju za cilj da spriječe nasilje u porodici te da se zaštite žrtve nasilja.

Jedan od problema, koji je pokazala analiza je nedovoljna educiranost o tom postupku, jer zaštitnu mjeru mogu zatražiti razne institucije, ali kako naglašava direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, najveća odgovornost je na policiji, iako zahtjev za zaštitnu mjeru mogu podnijeti centri za socijalni rad, nevladinih sektor, zdravstvene i obrazovne ustanove.

S druge strane, posljedice ovakvog stanja su zabrinjavajuće, jer je u posljednje vrijeme primjetno povećanje smrtnog stradanja žrtava nasilja u porodici, što do sada u BiH nije bio trend.

Rezultati analize prezentirani su danas na okruglom stolu o temi “Moguće je zaštiti žrtvu od nasilja!? Imamo zakon”, a ovaj projekt je realiziran uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj- USAID.

(VisokoIN/Fena)

Vezani članci

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

Visokoin.com

Od mina ugroženo više od pola miliona stanovnika u BiH

Visokoin.com

Vlašić i dalje top zimska destinacija u središnjoj Bosni

Visokoin.com