Svaki četvrti student u BiH susreo se s korupcijom na fakultetu

Svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini susreo se s korupcijom, platio pozitivnu ocjenu ili je traženo od njega da na neki način da naknadu, pokazalo je istraživanje Transparency Internationala Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini (TI BiH) o percepciji korupcije u visokom obrazovanju.

Međutim, dok većina studenata korupciju vidi kao raširenu pojavu, pa čak i kao dominantno obilježje bh.fakulteta i univerziteta, osoblje poriče ili relativizira prave razmjere korupcije, kazao je na pres-konferenciji u Banjoj Luci prof. dr Najil Kurtić, voditelj ovog istraživanja.

Studenti preferiraju restriktivne strategije suprotstavljanja korupciji na fakultetima – strogo kažnjavanje, javnu stigmatizaciju i ekskomunikaciju iz profesije, ali izostaje povjerenje u iskrenu opredijeljenost pozvanih organa da se suprotstave korupciji.

„Lična spremnost na uključivanje u antikorupcijsko djelovanje još uvijek je na nivou pisanja anonimnih prijava“, kazao je Kurtić ističući da se korupcija mora kriminalizirati.

Naglasio je i da je istraživanje pokazalo da je slika korupcije u visokom obrazovanju u BiH kompleksna, neujednačena, u pojedinim aspektima proturječna i još uvijek nedovoljno izoštrena.

I kod pitanja ko su krivci za korupciju pojavila su se tri odgovora – dominatna krivica nastavnika, u drugom slučaju studenata i u trećem podijeljenost krivice nastavnika i studenata.

Prevladava uvjerenje da bi efikasno antikorupcijsko djelovanje moglo ići kroz prevenciju usmjerenu na stvaranje antikorupcijskog ambijenta, zatim represivno djelovanje i kompleksno sinhronizirano djelovanje.

U cjelini gledano, istraživanje je pokazalo da je percepcija korumpiranosti visokog obrazovanja u BiH dio šire slike lošeg stanja i korumpiranosti bh.društva u cjelini.

Istraživanje je realizirano kvalitativnom i kvantitativnom metodom, kroz fokus grupa na kojima su učestvovali nastavnici i studenti, kao i kroz anketiranje studenata i osoblja na uzorku od 2.000 ispitanika s javnih i privatnih univerziteta u BiH.

Transparency International Bosne i Hercegovine predstavio je danas i rezultate istraživanja upoznatosti osoblja univerziteta o antikorupcijskim propisima u visokom obrazovanju.

Pokazalo se da najveći broj ispitanika nije informiran o tome da li je na nivou države ili entiteta usvojena strategija ili akcioni plan za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju.

Ispitanici su pokazali visok stepen neupućenosti u konkretne propise koji se odnose na korupciju na fakultetima, posebno na entitetski zakon o visokom obrazovanju (60 posto) i kantonalni zakon o visokom obrazovanju (54,3 posto).

Zabrinjavajuće je i da je vrlo malo broj ispitanika dobio smjernice za primjenu antikorupcijskih mjera na svojim fakultetima, ali su pokazali i slabu motiviranost za predlaganje konkretnih antikorupcijskih mjera na univerzitetima.

(VisokoIN/Fena)

Vezani članci

Na predstojećoj plenarnoj sjednici: Ustavni sud BiH mijenja pravila

Visokoin.com

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

Visokoin.com

Od mina ugroženo više od pola miliona stanovnika u BiH

Visokoin.com