U BiH bez posla više od pola miliona ljudi

U Bosni i Hercegovini je na dan 31. novembra 2011. bilo 532.442 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1.549 osoba ili 0,29 posto.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 947 osoba (0,26 posto), u RS-u za 605 osoba (0,4 posto), dok se u Brčko distriktu BiH smanjila za tri osobe (0,3 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30. novembrom 2011., NKV radnika je 160.858 ili 30,21 posto, PKV 11.351 ili 2,13 posto, KV 185.696 ili 34,88 posto, VKV 3.915 ili 0,74 posto, NSS 1.909 ili 0,36 posto, SSS 132.695 ili 24,92 posto, VŠS 7.465 ili 1,40 posto i VSS 28.553 ili 5,36 posto.

I dalje najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,88 posoto, te NKV radnici 30,21 posto.

U novembru je ukupno 12.441 osoba brisana sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 5.792 osobe su zaposlene sa evidencija službi zapošljavanja.

Istovremeno je za 5.698 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 1.827 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2011. godine, broj zaposlenih u pravnim osobama u BiH iznosio je 693.964, a od toga 283.538 žena.

U odnosu na septembar 2011. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se povećao za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena također se povećao za 0,3 posto.

Stopa registrirane nezaposlenosti za oktobar 2011. godine iznosila je 43,3 posto i bila je ista kao u septembru 2011. godine, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

(VisokoIN)

Vezani članci

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

Visokoin.com

Od mina ugroženo više od pola miliona stanovnika u BiH

Visokoin.com

Vlašić i dalje top zimska destinacija u središnjoj Bosni

Visokoin.com