Enes Ganić razriješen dužnosti direktora Agencije za privatizaciju FBiH

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH razriješeni su, zbog isteka mandata, dosadašnji sastavi upravnih i nadzornih odbora vodoprivrednih agencija u FBiH i privremeno imenovani novi sastavi, s tim da je zaključeno da se raspišu novi natječaji.

U privremeni Upravni odbor “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo imenovani su Slavko Stijepić za predsjednika, Matija Ćurković, Dževad Škamo, Vesna Cvjetinović i Salih Krnjić za članove, a u Nadzorni odbor iste agencije, također privremeno, Davor Breljaković (predsjednik), Mehmed Buturović i Sulejman Alijagić (članovi).

Privremeni Upravni odbor “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar, prema danas donesenom Rješenju, čine: Sabit Begić – predsjednik, Ivan Buntić, Mira Ćorić, Jelena Trutina i Mustafa Nezirić (članovi), dok su u privremeni Nadzorni odbor iste agencije imenovani Krešimir Vujica za predsjednika, Nezir Tanović i Željko Prce za članove.

Enes Ganić je danas, zbog isteka mandata, razriješen dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, a na ovo mjesto imenovan Šuhret Fazlić, počevši od 01. siječnja 2012. godine. August Jančik je, radi ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu, razriješen dužnosti federalnog pravobranitelja, s 31. prosinca 2011. godine. Ovu dužnost će do imenovanja novog pravobranitelja obavljati Inda Ažman.

Danas su u Povjerenstvo za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenovani: Elvedina Hodžić (predsjednik), Jagoda Krdžović, Lidija Šimić, Mesud Isaković i Štefica Matković.

U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Vlada je danas imenovala Radnu grupu za izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH u sastavu: Nermin Nikšić, Desnica Radivojević, Zoran Mikulić, Ante Krajina, Damir Mašić, Erdal Trhulj, dok će jedan član biti predstavnik sindikata.

Zadatak Radne grupe je da, u roku od 20 dana, pripremi novi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH kojim će se izbjeći dosadašnje razlike u korištenju naknada. Zada Gabela je razriješena dužnosti entitetskog IPA koordinatora u ime Vlade FBiH, a na ovu dužnost imenovan je Haris Abaspahić.

(VisokoIN/Fena)

Vezani članci

Na predstojećoj plenarnoj sjednici: Ustavni sud BiH mijenja pravila

Visokoin.com

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

Visokoin.com

Od mina ugroženo više od pola miliona stanovnika u BiH

Visokoin.com