Halid Genjac: Otklonjenje i posljednje prepreke da zakon o popisu ugleda svjetlo dana

Sporazumom šestorice lidera bh. političkih stranaka o zakonu o popisu stanovništva otklonjenje su i posljednje prepreke da ovaj zakon, usaglašen s evropskim standardima, konačno ugleda svjetlo dana.

U izjavi za Fenu, delegat u Domu naroda PSBiH Halid Genjac pojasnio je da su “kamen spoticanja” bili član 48 te izjašnjavanje o etnokulturnim karakteristikama građana – etničkoj pripadnosti, vjeri i jeziku.

“Izjašnjavanje o etnokulturnim karakteristikama nije po evropskim standardima te je kao takvo ostavljeno na dogovor političarima u BiH. Na kraju smo dogovorili da se, ipak, građani mogu izjasniti i o ovome, ali samo ukoliko to žele”, kazao je Genjac.

Kada je u pitanju član 48, on nalaže da će se do konačne i potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskom mirovnog sporazuma, dakle povratka izbjeglih i raseljenih osoba, za uspostavu etničke strukture vlasti kao osnova koristiti popis stanovništva iz 1991.

“Političari iz Republike Srpske su bili protiv ovog člana te smo u konačnici dogovorili da ovaj član izbrišemo jer u ustavima entiteta već postoje amandmani koji kažu da će se etnička struktura iz 1991. koristiti za uspostavljanje vlasti sve dok Aneks VII ne bude u potpunosti proveden”, pojasnio je Genjac.

Prijedlog zakona o popisu stanovništva je već usvojen u Predstavničkom domu PSBiH, a slijedi amandmanska faza i usvajanje u Domu naroda PSBiH.

“Nadležna komisija razmatrat će taj zakon u amandmanskoj fazi. Treba riješiti pitanje nekoliko amandmana poput onog kojim će član 48 biti izbrisan iz zakona, ali treba i ustanoviti novi datum popisa stanovništva. Onaj koji je prošao u Predstavničkom domu odnosio se na period od 1. – 15. aprila 2011. Sada treba staviti neki realan datum za provedbu popisa stanovništva”, rekao je Genjac.

DOGOVOR O VIJEĆU MINISTARA BiH POTENCIJAL ZA DEBLOKADU EVROPSKOG PUTA

Politički dogovor o formiranju novog Vijeća ministara BiH predstavlja potencijal koji bi trebalo iskoristiti za deblokadu evropskog puta BiH, ocijenio je danas u razgovoru za Fenu Halid Genjac.

Genjac navodi da je posljednjih četiri godine BiH bila u evidentnom zastoju na evropskom putu. Razloga je više, ali u posljednje vrijeme najveći problem je bila uspostava Vijeća ministara BiH, odnosno implementacija izbornih rezultata.

Tu se prelamaju mnoge političke razlike na političkoj sceni u BiH, zatim priprema situacije za ustavne promjene, te za neke druge važnije odluke za perspektivu BiH. Sve se to na neki način sastavilo u jednoj tački i prelomilo na uspostavi Vijeća ministara, kazao je.

Dobra stvar je u tome, naglašava Genjac, što je ipak na kraju političkim dogovorom riješeno pitanje Vijeća ministara BiH i smatra da je to potencijal koji treba iskoristiti za deblokadu evropskog puta BiH.

Mislim da postoje solidne pretpostavke da se taj put ubrza, smatra on.

Suštinsko pitanje je, naravno, bazirano na ustavnim dvosmislenostima i nedorečenostima i stalnom sporenju entiteta RS i države šta je čija nadležnost na evropskom putu.

Međutim, ta krupna pitanja će vjerovatno trebati ostaviti za neko kasnije vrijeme. U ovom trenutku treba raditi po principu da se rješava ono što je lakše rješivo. Mislim da se bez nekih većih problema mogu riješiti pitanja koja su obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP): donošenje zakona o državnoj pomoći i kredibilan postupak u provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kazao je Genjac.

Zakon o državnom pomoći je obaveza BiH. U dobroj mjeri je usaglašen, a Genjac naglašava da se u kontekstu dogovora o formiranju Vijeća ministara BiH može reći da je u potpunosti usaglašen. Na indirektan način, za evropski put je vezan i zakon o popisu stanovništva.

Genjac navodi da je dugo vremena rađeno na tom zakonu i potrošeno je puno enrgije. Zakon je usaglašen i on misli da među ključne, najhitnije prioriotete treba staviti ta dva zakona i rad komisije zadužene za provođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci.

Mislim da možemo u narednih mjesec dana usvojiti oba zakona, što će omogućiti, uz rad na provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci, da SSP stupi na snagu, ocijenio je Genjac.

Kako sada stvari stoje, istog trenutka kada bi SSP stupio na snagu morao bi biti suspendiran zbog neusvajanja zakona o državnoj pomoći.

Istog trenutka kada usvojimo zakon o državnoj pomoći, uz rad na provođenju presude Sejdić-Finci, osiguravamo pretpostavke da SSP stupi na snagu. Stupanje SSP-a na snagu je elementarna pretpostavka da BiH aplicira za kandidatski status i mislim da sve to možemo u narednih mjesec-dva uraditi i da tim ubrzanim tempom stignemo u velikoj mjeri susjedne zemlje, kazao je Genjac.

Ako bi se to uradilo ove godine, BiH bi mogla dobiti upitnik koji se dostavlja kandidatima, a odgovarajući na taj upitnik možda bi mogla dobiti i pozitivan odgovor pa da onda krenu i daljnje faze u tom procesu i da BiH sustigne zemlje u regionu.

To znači da bi se iduće godine mogao dobiti kandidatski status i početak pregovora po poglavljima, smatra Genjac.

To je realan i za BiH dobar scenarij i mislim da imamo realne pretpostavke da to i osguramo, ocijenio je.

Genjac također upozorava da je isto tako hitan ozbiljan i temeljit rad na izradi programa integriranja BiH u Evropsku uniju.

BiH je veoma složena po ustyavnoj strukturi, raspored nadležnosti je veoma difuzanam, dok mnoge nadležnosti na evropskom putu nisu na državnom nivou već na entitetima, a ponekad čak i na kantonima.

Genjac zato naglašava da sve to treba iskoordinirati i međusobno usaglasiti, kako horizontalo tako i vertikalno, vodeći računa da se u pravo vrijeme radi po sektorima.

Dosad je uglavnom rađeno ad hoc, bez veće koordinacije.

Radili smo dobar posao na pogrešan način. Treba raditi dobar posao na dobar način. Pretpostavka za to je dobar program integriranja u kojem se za svaku oblast ustanovi stanje, potrebne promjene, zakoni koje treba preuzeti i ustanovi ko to treba uraditi i u kojem roku, kazao je u razgovoru za Fenu predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Halid Genjac.

(VisokoIN/Fena)

Vezani članci

Belmin Zukan: Visokom je potrebno kulturom i sportom bogato ljeto!!

Visokoin.com

Admir Babić (SDP): Koliko je Gradska uprava u zadnje tri godine pomogla nabavku udžbenika

Visokoin.com

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com

Godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi u FBiH

Visokoin.com