Kantoni kao prepreka ekonomskom razvoju Federacije

Kantoni koji su uspostavljeni Washintonskim sporazumom 1994. kočnica su ekonomskom razvoju i napretku ove države. Osim političke, ekonomske i socijalne krize koje vladaju BiH, 10 kantona u Federaciji predstavljaju ogromno opterećenje za državni budžet. Svaki kanton, može se reći, da predstavlja „državu u državi“. Znači 10 „država u državi“, svaka ima svoje Ustave, svoje premijere, ministre, poslanike, itd., a i Federacija BiH, gledajući je kao cjelinu, predstavlja jednu državu.

Jedna privreda kao što je bosanskohercegovačka, koja je pod efektom sive ekonomije, ne može da izađe na kraj sa ovoliko administracija, koje preskupo koštaju državu, jer se ogromna sredstva izdvajaju samo za naknade tim silnim ministrima, poslanicima, itd. Za plaće i naknade administracije u FBiH godišnje se potroši 1,5 milijardi maraka. Od toga, na federalnoj razini se potroši 298 miliona maraka, na ovaj ili onaj način, na kantonalnim nešto više od milijardu maraka, a na općinskim razinama oko 180 miliona maraka.

Općina Tuzla 2010. godine Parlamentu FBiH podnijela inicijativu za ukidanje kantona, navodeći da je samo Tuzlanski kanton, u zadnjih par godina, iz budžeta potrošio tri milijarde KM, a više od pola je prikupljeno od poreskih obveznika i građana Tuzle. Ali kako to u ovoj državi biva, sve je ostalo na toj dobro zamišljenoj inicijativi. Također, više od 50 posto domaćeg bruto proizvoda potroši se na financiranje javne potrošnje!?

Međutim, šokantnu činjenicu predstavlja javna administracija u Federaciji BiH koja je četiri puta veća od prosjeka u Europskoj uniji.

BiH treba ukidanje kantona, što podrazumjeva izmjenu Ustava BiH, dati više automije općinama i staviti državu iznad svega. U tom smislu, jedno preduzeće ne bi moglo da bude predmet kontrole općinske, kantonalne i federalne inspekcije, kao što je to sada. Ukidanjem kantona budžeti općina bi bili daleko veći, ne bi bilo diskriminacije naroda s obzirom da građani preko općina ostvaruju najeveći dio svojih prava. Osim toga, i budžet Federacije bi bio veći, proizvodni sektor postao daleko konkurentniji, a time bi se i otvorile razne prilike za ekonomski i privredni razvoj što bi, definitvno, pomoglo da se Bosna i Hercegovina konačno priključi Eurozoni.

Ono što ova zemlja u tranziciji treba je referendum o ukidanju kanton, smanjenje administracija u općinama i svu vlast prenijeti na Federaciju, a u konačnici na državu Bosnu i Hercegovinu.

(VisokoIN)

Vezani članci

Na predstojećoj plenarnoj sjednici: Ustavni sud BiH mijenja pravila

Visokoin.com

Belmin Zukan: Visokom je potrebno kulturom i sportom bogato ljeto!!

Visokoin.com

Admir Babić (SDP): Koliko je Gradska uprava u zadnje tri godine pomogla nabavku udžbenika

Visokoin.com

Nova godina, stari problemi: Izrazito zagađen zrak u bh. gradovima

Visokoin.com

Hindija: Koliko je Visočane koštao čistač ulica i je li ga direktor kupio sam od sebe?

Visokoin.com

Za deset mjeseci u BiH više od 1,2 miliona turista

Visokoin.com